Wymagania dla oprogramowania interfejsowego - Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia)

Informacje ogólne

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia podmiotom zewnętrznym dokumentację konieczną do wytworzenia oprogramowania służącego do przekazywania dokumentów elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (e-ZLA) przez Aplikacje Gabinetowe.

Dokumentacja do wytworzenia oprogramowania interfejsowego – Aplikacje Gabinetowe (e-Zwolnienia) (ważna od 01.08.2018 r.)

Zmiana dotyczy udostępnienia lekarzom przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Certyfikatu z ZUS, umożliwiającego logowanie do interfejsu Aplikacji Gabinetowych oraz podpis dokumentów zwolnień lekarskich i wniosków FZLA oraz PR-4.

Na koniec pierwszego kwartału 2019 r. planowane jest wyłączenie usługi nadajSeriaNumerZla.

Udostępnianie serii i numeru ZLA, będzie możliwe jedynie za pomocą już istniejącej usługi pobierzSeriaNumerZla, która została wdrożona w drugim kwartale 2018 r. Opis tej usługi dostępny jest w dokumentacji  Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych Wersja 1.5.

 1. Specyfikacja interfejsu udostępniającego funkcjonalność obsługi elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych. Wersja 1.5 [1,96 MB]

załączniki:

 • Załącznik 1 – Reguły walidacji dokumentów FZLA i PR-4, [636 KB]
 • Załącznik 2 – Lista błędów walidacji dokumentów KED ZLA, [308 KB]
 • Załącznik 3 – Lista błędów wywołania usług, [308 KB]
 • Załącznik 4 – Sposób uzupełniania treści dokumentów KED ZLA dla elektronizacji błędnie wypełnionego zaświadczenia, [336 KB]
 • Załącznik 5 – WSDL usług dla aplikacji gabinetowych, [7,3 KB]
 • Załącznik 6 – Przykłady dokumentów KED ZLA do rozdziału 3.4 dokumentu głównego. [124 KB]
 • Załącznik 7 – Przykłady wywołań usług ZLA do rozdziału 4 dokumentu głównego. [16 KB]
 1. Wzory dokumentów obsługi Elektronicznych Zaświadczeń Lekarskich (ZLA) dla Aplikacji Gabinetowych

Lista dokumentów z zaznaczoną aktualizacją:

Pytania dotyczące wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich można przesyłać na adres: iag.ezla@zus.pl. Odpowiedzi będą zamieszczane na stronie internetowej ZUS dotyczącej e-ZLA.

W publikowanych odpowiedziach Zakład nie będzie zamieszczać danych osobowych ze zgłoszenia.  

Zakład ubezpieczeń Społecznych udostępnił dla twórców aplikacji gabinetowych pod adresem http://iag.zus.pl/ „Forum wsparcia technicznego dla interfejsów aplikacji gabinetowych elektronicznych zwolnień lekarskich”. Tematyka forum związana jest ze wsparciem technicznym dla  interfejsów aplikacji gabinetowych.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1066 z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001066
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2014 r., poz. 159 tekst jednolity z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19990600636
 3. Ustawa z dnia 17.02.2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r., poz.1114 tekst jednolity z późn. zm). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050640565
 4. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262 tekst jednolity z późn. zm.). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011301450
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 tekst jednolity). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000526

Słownik

 • Aplikacje Gabinetowe – oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych zaświadczeń lekarskich do ZUS.
 • Oprogramowanie interfejsowe - oprogramowanie tworzone przez podmioty zewnętrzne na potrzeby przekazywania dokumentów elektronicznych do ZUS.
 • Oprogramowanie komunikacyjne - oprogramowanie w ZUS służące do odbioru dokumentów elektronicznych.
 • Dostawca Aplikacji Gabinetowej - twórca oprogramowania interfejsowego Aplikacji Gabinetowych albo inny podmiot posiadający autorskie prawa majątkowe do oprogramowania interfejsowego.

Utworzył/Odpowiada: Anna Borowska - GPR - 29.10.2015 r., godz. 14:59

Udostępnił: Anna Borowska - GPR - 16.11.2018 r., godz. 13:00