Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja )
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - wymagana umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność współpracy z innymi
  - umiejętność pracy w zespole
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych
  - komunikatywność, rzetelność, terminowość, samodzielność, odpowiedzialność
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę spraw ubezpieczonych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska o jakie kandydat się ubiega
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 października 2018 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Nowym Sączu

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz
  Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy/
  Kontakt telefoniczny:
  18 4498275

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa
  - proces rekrutacji obejmować będzie test wiedzy oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - złożonych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 4 piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Mariola Bik, Nawojowa
  Renata Gucwa, Nowy Sącz
  Małgorzata Gwiżdż, Nowy Sącz
  Ewelina Hejmej, Świdnik
  Milena Janusz, Krynica-Zdrój
  Magdalena Kęska, Limanowa
  Klaudia Ladrańska, Wilczyska
  Barbara Majoch, Nowy Sącz
  Ewa Mikos, Nowy Sącz
  Beata Mirek, Barnowiec
  Małgorzata Oleksy, Świdnik
  Justyna Pajor-Padula, Nowy Sącz
  Anna Rożkowicz, Nowy Sącz
  Faustyna Słaba, Nowa Wieś
  Dominika Smoła, Kąclowa
  Antoni Świgut, Ptaszkowa
  Eryka Twardowska-Średniawa, Gostwica
  Edyta Wcisło-Salamon, Nowy Sącz
  Maria Wilczyńska, Moszczenica Niżna
  Beata Wojtylak, Nowy Sącz

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Eryka Twardowska-Średniawa, Gostwica

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Eryka Twardowska-Średniawa w czasie spotkania rekrutacyjnego zaprezentowała się jako osoba energiczna, pełna zapału do pracy. Do pojawiających się kwestii problematycznych podchodzi ze spokojem, umiejętnie poszukuje właściwych rozwiązań. Realizując zadania zwraca uwagę na ich terminowość i rzetelne wykonywanie obowiązków. Poszukuje pracy zgodnej z kierunkiem studiów. Deklaruje chęć rozwoju w zakresie ubezpieczeń społecznych.

  Informacja o niedokończonym naborze

 • Informacja

  Stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy. W związku z tym została zatrudniona kolejna osoba wymieniona na liście najlepszych kandydatów uszeregowanych wg poziomu spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu w protokole przeprowadzonego naboru.

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Barbara Majoch, Nowy Sącz

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Barbara Majoch zaprezentowała dobrą znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Wykazuje umiejętność realizacji zadań w sposób rzetelny, samodzielny i terminowy. Jest otwarta na nowe doświadczenia zawodowe. Cechuje ją duża motywacja do pracy w Zakładzie.