Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Siedlcach

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Serwisu Informatycznego – Referat ds. Wsparcia Informatycznego TJO Siedlce

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. wsparcia informatycznego TJO

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe informatyczne lub
  - wykształcenie średnie informatyczne i minimum 6 miesięcy
  doświadczenia zawodowego na stanowisku informatycznym związanym
  z obsługą techniczną lub administrowaniem

  Pożądane:
  - minimum 1 rok pracy na stanowisku informatycznym związanym z
  obsługą techniczną lub administrowaniem

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym
  - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office
  - biegła znajomość systemów operacyjnych Windows
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość, rzetelność, samodzielność, odpowiedzialność
  - poprawne przekazywanie informacji, współpracy
  - umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  - umiejętność przekonywania, stanowczość/pewność siebie
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia utrzymanie stacji roboczych i sprzętu komputerowego użytkowników oraz utrzymanie oprogramowania autorskiego i komercyjnego nie utrzymywanego centralnie oraz systemów równoległych i systemów KSI wymagających bezpośredniego dostępu do elementu konfiguracji.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i nazwy
  stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w
  rubryce "Wymagana klauzula")
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
  oraz posiadane doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  25 lutego 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Olsztynie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Olsztynie
  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn
  z dopiskiem "oferta pracy"

  lub osobiście do Wydziału Kadrowo-Płacowego
  ul. 1 Maja 10, pok. 312
  tel. 89 52 12 443

 • Dodatkowe informacje

  - proces rekrutacji obejmować będzie test weryfikujący wiedzę
  podstawową z zakresu informatyki i znajomości języka angielskiego
  oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - prosimy o umieszczenie w CV adresu e-mail oraz numeru telefonu
  kontaktowego
  - skontaktujemy się e-mailowo lub telefonicznie (w przypadku braku
  adresu e-mail) tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - dokumentacja niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i
  podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - oferty złożone lub wpływające pocztą po terminie nie będą rozpatrywane
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy:
  Oddział ZUS w Siedlcach
  ul. Browarna 12
  08-110 Siedlce

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z koniecznością poruszania się po całym obiekcie,
  - wiążą się z koniecznością wykonywania pracy poza biurem,
  - wiążą się z koniecznością odbywania podróży służbowych,
  - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi
  dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na I
  piętrze,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca
  parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.