Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Ogłoszenie na stanowisko

Jednostka ZUS

Status

21 marca 2018

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

ZUS Oddział w Olsztynie

Oferta pracy

21 marca 2018

Stanowisko ds. rozliczeń

ZUS Oddział w Chorzowie

Oferta pracy

21 marca 2018

stanowisko ds. rozliczeń

ZUS Oddział w Słupsku

Oferta pracy

21 marca 2018

Stanowisko ds. wypłat i statystyki

ZUS Oddział w Słupsku

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

ZUS II Oddział w Warszawie

Oferta pracy

20 marca 2018

Lekarz orzecznik Zakładu

ZUS Oddział w Gdańsku

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

ZUS Oddział w Gdańsku

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. rozliczeń

ZUS Oddział w Gdańsku

Oferta pracy

20 marca 2018

stanowisko ds. rozliczeń

ZUS Oddział w Białymstoku

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. obsługi korespondencji w sprawach emerytalno- rentowych

ZUS Oddział w Jaśle

Oferta pracy

20 marca 2018

Lekarz orzecznik Zakładu

ZUS Oddział w Chorzowie

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

ZUS Oddział w Gdańsku

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. obsługi płatników składek i ubezpieczonych

ZUS Oddział w Gdańsku

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. egzekucji

ZUS Oddział w Gdańsku

Oferta pracy

20 marca 2018

Stanowisko ds. egzekucji

ZUS Oddział w Gdańsku

Oferta pracy

19 marca 2018

Stanowisko ds. egzekucji

ZUS Oddział w Wałbrzychu

Oferta pracy

19 marca 2018

Stanowisko ds. rozliczeń

ZUS Oddział w Wałbrzychu

Oferta pracy

19 marca 2018

Stanowisko ds. obsługi teczek spraw w obiegu bieżącym

ZUS III Oddział w Warszawie

Oferta pracy

19 marca 2018

Analityk ds. ulg i umorzeń

ZUS Oddział w Rzeszowie

Oferta pracy

19 marca 2018

Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

ZUS Oddział w Olsztynie

Oferta pracy