Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

19 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa breloków do grawerowania.

18 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu w 2018 roku.

18 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termomodernizacja budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2

18 stycznia 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Oddziału ZUS w Nowym Sączu na rok 2018

17 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu o dotacje z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na termomodernizację budynku Inspektoratu ZUS Warszawa Praga-Północ, przy ul. 11-go Listopada 15A w Warszawie

17 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

17 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia w obiektach będących w użytkowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

17 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Przedmiotem zamówienia jest wyżywienie uczestników szkoleń organizowanych w Zakopanem przez Centrum Szkolenia przy Oddziale ZUS w Nowym Sączu

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa kopert dla ZUS

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup centralny papieru kserograficznego A4 i A3 dla ZUS.

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa kopert i papieru na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU).

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa etykiet samoprzylepnych.

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM.

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa papieru powlekanego i tektury

15 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu.

15 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Usługa serwisowa linii do kopertowania

15 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Usługa serwisowa drukarek monochromatycznych OCE

12 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa SOK w Inspektoracie ZUS w Szczecinku, Pl. Wolności 18

12 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Prowadzenie bazy żywieniowej w Centralnym Ośrodku Szkoleniowym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Osuchowie

11 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na termomodernizację budynków ZUS