Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług przekazywania środków pieniężnych w formie przekazów pocztowych lub przekazów pieniężnych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 138g ust. 1 pkt ) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i urządzeń wielofunkcyjnych w Oddziałach ZUS w: Biłgoraju, Kielcach, Lublinie i Radomiu”

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i montaż agregatu wody lodowej O/ZUS ul. Szczęść Boże 18

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

„Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych dla Oddziału ZUS w Zielonej Górze oraz podległych jednostek organizacyjnych.” Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień : 39130000-2 - meble biurowe

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Ubezpieczenie uczestników imprezy turystycznej „Pracownicy ZUS poznają piękno Warszawy"

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Serwis systemów SKD, SSWiN oraz CCTV zlokalizowanych w budynkach Oddziału ZUS w Olsztynie i podległym mu Terenowych Jednostkach Organizacyjnych.

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy Obiektu O/ZUS w Nowym Sączu – Biuro Terenowe oraz Centrum Szkolenia w Zakopanem ul. Gimnazjalna 8.

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Serwis urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiania w obiektach Oddziału ZUS w Sosnowcu oraz podległych Inspektoratach

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

ŚWIADCZENIE USŁUG ŻYWIENIOWYCH DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ W CENTRUM SZKOLENIA W ZAKOPANEM W ODDZIALE ZUS W NOWYM SĄCZU

20 kwietnia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Świadczenie usługi wykonywania okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych oraz usuwanie awarii w ramach całodobowego serwisu dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych.

20 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw kotłowni, węzłów cieplnych, stacji redukcyjnej gazu II stopnia, systemów wykrywania gazów szkodliwych oraz badanie szczelności instalacji gazowych znajdujących się w Oddziale ZUS w Kielcach i jego jednostkach terenowych, a także kontrola systemu ogrzewania wg ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowanie na usługi prania odzieży lekarskiej oraz odzieży roboczej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie przeglądu rocznego obiektów budowlanych I Oddziału ZUS w Łodzi.

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę, przebudowę budynku Inspektoratu ZUS w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 15 .

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Inspektoratu ZUS w Słubicach

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na modernizację sali konferencyjnej, holu i wejścia głównego budynku ZUS Oddziału we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11.

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych obejmujących remont ścian i posadzek oraz wymianę stolarki drzwiowej w budynku Inspektoratu ZUS w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 5

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie

19 kwietnia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu oraz podległych im terenowych jednostkach organizacyjnych. Część nr 1 Świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w lokalizacjach: Poznań, Gniezno, Oborniki, Śrem, Środa Wielkopolska, Września, Część nr 2 Świadczenie usługi sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w lokalizacjach: Konin, Koło, Słupca, Turek.