Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

6 października 2017  14:47

Kategoria zakupowa

Dostawy surowców energetycznych, energii i paliw

Tytuł postępowania

Sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Oddziału ZUS w Gdańsku.

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ W TORUNIU

Adres zamawiającego

ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń

Województwo

kujawsko-pomorskie

Numer postępowania

560000/271/08/2017/CZP

Określenie trybu zamówienia

wolna ręka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – dot. trybów NBO, WR, ZOC

Data publikacji ogłoszenia 06 października 2017  14:56

Osoba upoważniona do kontaktów – imię i nazwisko, e-mail, telefon

Piotr Paradowski, piotr.paradowski01@zus.pl, (56) 61 09 325.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201089/Udzielenie - Kościerzyna.pdf