Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

12 października 2017  15:40

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Dostawa i zabudowa zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Oddziału ZUS
w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Chorzowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
ul. Gen.Henryka Dąbrowskiego 45
41 - 500 Chorzów

Województwo

śląskie

Numer postępowania

060000/271/9/2017-ADG

Określenie trybu zamówienia

zamówienie z wolnej ręki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201116/Informacja dla Wykonawców.pdf