Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

7 marca 2018  10:10

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki
na dystrybucję energii elektrycznej do budynków Oddziału ZUS w Chorzowie w następujących lokalizacjach: Chorzów, ul. gen. H. Dąbrowskiego 45, ul. Lwowska 2 i 2a, Katowice,
ul. gen. J.L. Sowińskiego 2.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Chorzowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie
ul. gen. H. Dąbrowskiego 45
41-500 CHORZÓW

Województwo

śląskie

Numer postępowania

060000/271/2/2018-ZAP

Określenie trybu zamówienia

zamówienie z wolnej ręki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/ unieważnienie postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224005/doc20180307090459.pdf