Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

28 września 2017  11:03

Kategoria zakupowa

Usługi sportowe, rekreacyjne, zdrowotne, hotelarskie, transportowe

Tytuł postępowania

Badania profilaktyczne pracowników Oddziału ZUS w Bydgoszczy

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ W TORUNIU

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń

Województwo

kujawsko-pomorskie

Numer postępowania

560000/271/20/2017/CZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201045/__bzp.uzp.gov.pl_ZP400PodgladOpublikowanego.aspx_id=2b385.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201045/badania Oddział Bydgoszcz.zip

Miejsce składania ofert

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu
ul. Mickiewicza 33-39
87-100 Toruń
I piętro pok. 102A

Termin składania ofert

20 października 2017  10:00

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

Data publikacji ogłoszenia 11 października 2017  10:33

Pytania i odpowiedzi, modyfikacje SIWZ oraz informacje o przedłużeniu terminu składania ofert

http://www.zus.pl/zampub/files/201104/05. Badania CZP - ODPOWIEDŹ.pdf