Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

31 stycznia 2018  11:48

Kategoria zakupowa

Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

Tytuł postępowania

Wymiana wykładzin i malowanie Gabinetu Z-cy Dyrektora, sekretariatu i pokoju 407 przy ul. Piotrkowskiej 27 w Kielcach

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Kielcach

Adres zamawiającego

ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce

Województwo

świętokrzyskie

Numer postępowania

150000/273/8000211601/2018

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/201756/Zapytanie publiczne wraz z załącznikami.zip

Dodatkowe informacje

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

Marcin Adamczyk
Kierownik Referatu Nieruchomości
T: +48 41 335 68 07
E: marcin.adamczyk@zus.pl

Norbert Chodynicki
Inspektor Nadzoru
T: +48 41 335 68 07
E: norbert.chodynicki@zus.pl

Godziny kontaktu z Wykonawcami 07.30 – 15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 12 lutego 2018  12:06

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201806/formularz wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf