Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

7 lutego 2018  14:27

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, okresowych badań technicznych, serwisu klimatyzacji i ogumienia oraz napraw bieżących samochodów służbowych będących na wyposażeniu Oddziału ZUS w Kielcach

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Kielcach

Adres zamawiającego

ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce

Województwo

świętokrzyskie

Numer postępowania

150000/273/8000210748/2018

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/201792/Zapytanie wraz z załącznikami.zip

Dodatkowe informacje

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

Agnieszka Bujnowska
Główny Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
T: +48 41 335-67-48
E: zap_kielce@zus.pl

Paweł Orliński
Starszy Specjalista, Wieloosobowe Stanowisko Zamówień Publicznych
T: +48 41 367-74-23
E: zap_kielce@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 20 lutego 2018  09:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201857/Formularz wyboru_skan.pdf