Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

12 lutego 2018  14:48

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

Malowanie Sali Obsługi Klienta w Inspektoracie ZUS w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 33 oraz malowanie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych wraz z remontem pokoju kierownika w Biurze Terenowym ZUS w Jędrzejowie przy ul. Kościelnej 10

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Kielcach

Adres zamawiającego

ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce

Województwo

świętokrzyskie

Numer postępowania

150000/273/8000211601/2018

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/201809/Zapytanie publiczne wraz z załącznikami.zip

Dodatkowe informacje

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania są:

Marcin Adamczyk
Kierownik Referatu Nieruchomości
T: +48 41 3356 807
E: marcin.adamczyk@zus.pl

Norbert Chodynicki
Inspektor Nadzoru
T: +48 41 33 56 806
E: norbert.chodynicki@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 22 lutego 2018  11:01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/201884/Rozstrzygnięcie.zip