Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

8 marca 2018  10:30

Kategoria zakupowa

Usługi sprzątania, wywozu nieczystości stałych w tym ścieków

Tytuł postępowania

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Opolu

Adres zamawiającego

Ul. Wrocławska 24
45-701 Opole

Województwo

opolskie

Numer postępowania

240000/273/6/2018-ZAP

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224023/Zapytanie publiczne - usługi sprzatania w O ZUS Opole.zip

Dodatkowe informacje

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

Maria Dyszlewicz,
Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Opolu
ul. Wrocławska 24, 45-701 Opole
T: +48 77 4511691
E: ZAP_Opole@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami:
08:00 – 14:00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 19 marca 2018  08:36

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224120/Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf