Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

14 marca 2018  08:20

Kategoria zakupowa

Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

Tytuł postępowania

Postępowanie na obsługę serwisową tj. wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw bieżących: szlabanów parkingowych, bramy wjazdowej automatycznej oraz bram garażowych automatycznych uchylnych zainstalowanych w obiektach ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Częstochowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa

Województwo

śląskie

Numer postępowania

8000215727

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224079/Postępowanie konserwacje przeglądy naprawy szlabanów i bram.zip

Dodatkowe informacje

Ofertę należy złożyć w języku polskim,
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zdzislaw.kowalczyk@zus.pl
do 21 marca 2018 r. do godz. 12.00

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Pan Zdzisław Kowalczyk
Specjalista ZUS Oddział w Częstochowie
Telefon: +48 34 368 93 36
E-mail: zdzislaw.kowalczyk@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami 8.00 – 15.00 (pn.- pt.)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 04 kwietnia 2018  09:04

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/224291/INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf