Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

9 maja 2018  10:30

Kategoria zakupowa

Dostawy inne

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż 7 kompletów klimatyzatorów wraz z wykonaniem przeglądów i konserwacji w TJO

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

Adres zamawiającego

ul. Wysocka 1b
63-400 Ostrów Wielkopolski

Województwo

wielkopolskie

Numer postępowania

260000/273/04/2018-ZAP

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224785/260000_273_04_2018-ZAP-Zapytanie_publiczne.zip

Dodatkowe informacje

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu
w sprawie niniejszego Postępowania są:

Jolanta Sójka
Kierownik Referatu Nieruchomości
T: +48 62 73 57 342
E: jolanta.sojka@zus.pl

Iwona Trzcińska
Inspektor
T: +48 62 73 57 286
E: iwona.trzcinska@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 28 maja 2018  10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225033/Informacja_o_wyborze-znak_sprawy_26000_273_04_2018-ZAP.pdf