Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 maja 2018  10:30

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy inne

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż 7 kompletów klimatyzatorów wraz z wykonaniem przeglądów i konserwacji w TJO

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Ostrowie Wielkopolskim

 • Adres zamawiającego

  ul. Wysocka 1b
  63-400 Ostrów Wielkopolski

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Numer postępowania

  260000/273/04/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktu
  w sprawie niniejszego Postępowania są:

  Jolanta Sójka
  Kierownik Referatu Nieruchomości
  T: +48 62 73 57 342
  E: jolanta.sojka@zus.pl

  Iwona Trzcińska
  Inspektor
  T: +48 62 73 57 286
  E: iwona.trzcinska@zus.pl

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  28 maja 2018  10:00