Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  9 maja 2018  13:56

 • Tytuł postępowania

  Dostawa i montaż żaluzji okiennych poziomych w Oddziale ZUS w Olsztynie.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/08/2018-ZAPV

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji okiennych poziomych zamontowanych
  we wnęce okiennej na skrzydle okna w Oddziale ZUS w Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 4,
  10-959 Olsztyn w następujących pokojach:
  -I piętro: pok. 112, pok. 122, pok. 126, pok. 127, pok. 129, pok. 132;
  -II piętro: pok. 205, pok. 206, pok. 207, pok. 210, pok. 218, pok. 219, pok. 220, pok. 221;
  -III piętro: pok. 304, pok. 306, pok. 322, pok. 327, pok.327A, pok. 329, pok.330;
  -VI piętro: pok. 407, pok. 422;
  -V piętro: pok. 505, pok. 506, pok. 507, pok. 512, pok. 513, pok. 514, pok. 515, pok. 516, pok. 525, pok. 526, pok. 527, pok. 528, pok. 529, pok. 529A, pok. 530.
  2.Termin realizacji zamówienia: Ustala się, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
  3. Ofertę należy złożyć w języku polskim do 18 maja 2018 r. do godziny 10:00.
  4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Anna Zalewska,
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521-24-52
  E: anna.zalewska02@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 6.30-14.30 (pn.- pt.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  14 czerwca 2018  09:43