Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

9 maja 2018  13:56

Tytuł postępowania

Dostawa i montaż żaluzji okiennych poziomych w Oddziale ZUS w Olsztynie.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Olsztynie

Adres zamawiającego

Plac Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Województwo

warmińsko-mazurskie

Numer postępowania

230000/273/08/2018-ZAPV

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224797/08-230000-273-08-2018 - zapytanie publiczne.zip

Dodatkowe informacje

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż żaluzji okiennych poziomych zamontowanych
we wnęce okiennej na skrzydle okna w Oddziale ZUS w Olsztynie przy Pl. Konsulatu Polskiego 4,
10-959 Olsztyn w następujących pokojach:
-I piętro: pok. 112, pok. 122, pok. 126, pok. 127, pok. 129, pok. 132;
-II piętro: pok. 205, pok. 206, pok. 207, pok. 210, pok. 218, pok. 219, pok. 220, pok. 221;
-III piętro: pok. 304, pok. 306, pok. 322, pok. 327, pok.327A, pok. 329, pok.330;
-VI piętro: pok. 407, pok. 422;
-V piętro: pok. 505, pok. 506, pok. 507, pok. 512, pok. 513, pok. 514, pok. 515, pok. 516, pok. 525, pok. 526, pok. 527, pok. 528, pok. 529, pok. 529A, pok. 530.
2.Termin realizacji zamówienia: Ustala się, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie maksymalnie do 21 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
3. Ofertę należy złożyć w języku polskim do 18 maja 2018 r. do godziny 10:00.
4. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Anna Zalewska,
Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
T: 89 521-24-52
E: anna.zalewska02@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami: 6.30-14.30 (pn.- pt.).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 14 czerwca 2018  09:43

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225261/informacja o wyborze Wykonawcy.pdf