Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

11 maja 2018  11:17

Kategoria zakupowa

Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

Tytuł postępowania

Konserwacje, przeglądy i naprawy klimatyzatorów oraz urządzeń wentylacyjnych w O/ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostkach terenowych.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Rzeszowie

Adres zamawiającego

Al. J. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów
tel. (17) 8675000 faks (17) 852 36 38,
strona internetowa www.zus.pl,
adres e-mail: MB_zampubl_rzeszow@zus.pl,

Województwo

podkarpackie

Numer postępowania

350000/273/8000221188/2018-ZAP

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224829/ZAPYTANIE PUBLICZNE DO PUBLIKACJI.zip

Dodatkowe informacje

Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Kierownik referatu – Robert Wójcik
Wydział Administracyjno-Gospodarczy
T: + 48 17 867 50 16
E: Robert.wojcik@zus.pl

W sprawach dotyczących procedury postępowania:
specjalista - Janusz Żebracki,
Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
T: +48 17 867 52 84
E: janusz.zebracki@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-14:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

Data publikacji ogłoszenia 16 maja 2018  10:59

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224893/AKTUALIZACJA 16-05-2018.zip

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 05 czerwca 2018  10:25

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225137/Ogłoszenie o wyborze oferty.pdf