Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  11 maja 2018  11:17

 • Kategoria zakupowa

  Usługi serwisu, konserwacji maszyn, urządzeń i instalacji

 • Tytuł postępowania

  Konserwacje, przeglądy i naprawy klimatyzatorów oraz urządzeń wentylacyjnych w O/ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostkach terenowych.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Adres zamawiającego

  Al. J. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów
  tel. (17) 8675000 faks (17) 852 36 38,
  strona internetowa www.zus.pl,
  adres e-mail: MB_zampubl_rzeszow@zus.pl,

 • Województwo

  podkarpackie

 • Numer postępowania

  350000/273/8000221188/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:

  W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
  Kierownik referatu – Robert Wójcik
  Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  T: + 48 17 867 50 16
  E: Robert.wojcik@zus.pl

  W sprawach dotyczących procedury postępowania:
  specjalista - Janusz Żebracki,
  Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych
  T: +48 17 867 52 84
  E: janusz.zebracki@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami 7:00-14:00 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  16 maja 2018  10:59

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  05 czerwca 2018  10:25