Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  14 maja 2018  11:20

 • Kategoria zakupowa

  Usługi inne

 • Tytuł postępowania

  Postępowanie na sporządzenie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Oddziału ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45 (A,BC) – Część I, budynku Inspektoratu ZUS w Lublińcu ul. Oleska 26 – Część II oraz budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie ul. Sikorskiego 57 – Część III.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Częstochowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Częstochowie
  ul. Dąbrowskiego 43/45
  42-218 Częstochowa

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  8000223847

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sebastian.marchewka@zus.pl do 25 maja 2018 r. do godz. 12.00.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  18 maja 2018  11:20

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  21 czerwca 2018  09:00