Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

14 maja 2018  11:20

Kategoria zakupowa

Usługi inne

Tytuł postępowania

Postępowanie na sporządzenie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Oddziału ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45 (A,BC) – Część I, budynku Inspektoratu ZUS w Lublińcu ul. Oleska 26 – Część II oraz budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie ul. Sikorskiego 57 – Część III.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Częstochowie

Adres zamawiającego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Częstochowie
ul. Dąbrowskiego 43/45
42-218 Częstochowa

Województwo

śląskie

Numer postępowania

8000223847

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224855/Postępowanie_audyty energetyczne budynków.zip

Dodatkowe informacje

Ofertę należy złożyć w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sebastian.marchewka@zus.pl do 25 maja 2018 r. do godz. 12.00.

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

Data publikacji ogłoszenia 18 maja 2018  11:20

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224938/Odpowiedzi na pytania_8000223847.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 21 czerwca 2018  09:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225365/Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty_8000223847.pdf