Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

15 maja 2018  07:35

Kategoria zakupowa

Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

Tytuł postępowania

Zakup i dostawa 92 szt. fabrycznie nowych, takich samych monitorów komputerowych do Oddziału ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12.

Nazwa zamawiającego

ZUS Oddział w Olsztynie

Adres zamawiającego

Plac Konsulatu Polskiego 4
10-959 Olsztyn

Województwo

warmińsko-mazurskie

Numer postępowania

230000/273/09/2018-ZAPII

Treść zapytania publicznego/ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224866/Zakup i dostawa monitorów do Siedlec.zip

Dodatkowe informacje

1. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Iwona.Maszkowska@zus.pl
lub
- dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie,
ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Iwona Maszkowska, pok. 105 z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę 92 szt. monitorów komputerowych do Oddziału ZUS w Siedlcach. Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. godziną 10:15”.

do 25.05.2018 r. do godziny 10:00

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.05.2018 r. r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
Iwona Maszkowska
Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
T: 89 521 24 77
E: Iwona.Maszkowska@zus.pl
Godziny kontaktu z Wykonawcami: 6.30-14.30 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

Data publikacji ogłoszenia 17 maja 2018  07:19

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224934/odpowiedzi na pytania.pdf

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

Data publikacji ogłoszenia 24 maja 2018  08:02

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

http://www.zus.pl/zampub/files/224989/odpowiedzi na pytania.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

Data publikacji ogłoszenia 29 maja 2018  07:27

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

http://www.zus.pl/zampub/files/225057/informacja o wyborze wszyscy zainteresowani.pdf