Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  15 maja 2018  07:35

 • Kategoria zakupowa

  Dostawy sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych IT

 • Tytuł postępowania

  Zakup i dostawa 92 szt. fabrycznie nowych, takich samych monitorów komputerowych do Oddziału ZUS w Siedlcach, ul. Browarna 12.

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Olsztynie

 • Adres zamawiającego

  Plac Konsulatu Polskiego 4
  10-959 Olsztyn

 • Województwo

  warmińsko-mazurskie

 • Numer postępowania

  230000/273/09/2018-ZAPII

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  1. Ofertę należy złożyć w języku polskim:
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Iwona.Maszkowska@zus.pl
  lub
  - dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Oddział ZUS w Olsztynie,
  ul. 1 Maja 10, 10-118 Olsztyn, Iwona Maszkowska, pok. 105 z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę 92 szt. monitorów komputerowych do Oddziału ZUS w Siedlcach. Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. godziną 10:15”.

  do 25.05.2018 r. do godziny 10:00

  2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 25.05.2018 r. r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego – Olsztyn, ul. 1 Maja 10, pok. 105.

  3. Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktu w sprawie niniejszego Postępowania jest:
  Iwona Maszkowska
  Specjalista, Wieloosobowe stanowisko zamówień publicznych
  T: 89 521 24 77
  E: Iwona.Maszkowska@zus.pl
  Godziny kontaktu z Wykonawcami: 6.30-14.30 (pn.- pt.)

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  17 maja 2018  07:19

Wyjaśnienia lub modyfikacje zapytania ofertowego

 • Data publikacji ogłoszenia
  24 maja 2018  08:02

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania

 • Data publikacji ogłoszenia
  29 maja 2018  07:27