Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

 • Data publikacji ogłoszenia

  7 listopada 2018  09:30

 • Kategoria zakupowa

  Roboty budowlane, roboty instalacyjne i usługi projektowania

 • Tytuł postępowania

  Wykonanie remontu ogrodzenia posesji z naprawą muru oporowego okalającego nieruchomość Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2a

 • Nazwa zamawiającego

  ZUS Oddział w Chorzowie

 • Adres zamawiającego

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Chorzowie
  ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  41-500 Chorzów

 • Województwo

  śląskie

 • Numer postępowania

  060000/273/23/2018-ZAP

 • Treść zapytania publicznego/ofertowego

 • Dodatkowe informacje

  Ofertę należy złożyć w języku polskim
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia.publiczne_chorzow@zus.pl
  lub
  2. dostarczyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45, 41-500 CHORZÓW, piętro I, pokój 120, z dopiskiem "roboty remontowe - nie otwierać przed 16 listopada 2018 r. godz. 12:00"

  - do 16 listopada 2018 r. do godz. 12:00