Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Szczegóły przetargu publicznego

Data publikacji ogłoszenia

25 września 2017  14:36

Kategoria zakupowa

Usługi ochrony

Tytuł postępowania

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy i w Wałbrzychu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań – 2.
Zadanie nr 1: całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy.
Zadanie nr 2: całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu.

Nazwa zamawiającego

ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Adres zamawiającego

50-930 Wrocław, ul. Pretficza 11

Województwo

dolnośląskie

Numer postępowania

470000/271/10/2017-CZP

Ogłoszenie o zamówieniu

http://www.zus.pl/zampub/files/201021/ogłoszenie.pdf

Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

79710000-4 usługi ochroniarskie;
79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia lub inny dokument określający warunki zamówienia

http://www.zus.pl/zampub/files/201021/WZ internet.zip

Dodatkowe informacje

Oferty należy składać w terminie do dnia 09.10.2017r. do godz. 11.00

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 28 września 2017  15:20

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/201052/odp pyt 1.pdf

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 02 października 2017  12:17

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/201065/odp. pyt. 2.pdf

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 04 października 2017  13:53

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/201071/Odp. na pytania nr 4 5 6.pdf

Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ

Data publikacji ogłoszenia 09 października 2017  14:00

Wyjaśnienia lub modyfikacje SIWZ

http://www.zus.pl/zampub/files/201093/informacje z otwarcia ofert.pdf