Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

15 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opieka serwisowa biblioteki taśmowej Quantum

15 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane obejmujące Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie

15 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa gumek zakuwanych dwoma skuwkami

15 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Badania mammograficzne i PSA dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu – 2 części

14 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Dokonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pisemnych tłumaczeń zwykłych dokumentów z języków obcych - na język polski.

14 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Świadczenie usług serwisowania i administrowania instalacjami telefonicznymi wraz z urządzeniami telefonicznymi, łączami analogowymi i cyfrowymi w budynkach Oddziału ZUS w Częstochowie oraz Inspektoratów ZUS w Kłobucku, Lublińcu, Myszkowie i Biura Terenowego w Koniecpolu.

14 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników O/ZUS w Rzeszowie i podległych jednostek terenowych

13 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest: kompleksowa obsługa serwisowa samochodów służbowych stanowiących własność Zamawiającego.

11 grudnia 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń, terenów zewnętrznych posesji, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń oraz śliskości w okresie zimowym w obiektach Oddziału ZUS w Wałbrzychu

08 grudnia 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa papieru offsetowego

08 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie i podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych.

07 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usług konserwatorskich i napraw w nw. obiektach Oddziału ZUS w Olsztynie, zgodnie z podziałem zamówienia na części: Część A: Inspektorat ZUS w Ełku, ul. Wojska Polskiego 73; Część B: Inspektorat ZUS w Giżycku, ul Królowej Jadwigi 2; Część C: Inspektorat ZUS w Bartoszycach, ul. Bohaterów Warszawy 2A; Część D: Inspektorat ZUS w Kętrzynie, ul. Reja 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z podziałem zamówienia na części...

07 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 5000 euro do 30000 euro

Dostawa dla Zamawiającego zaprenumerowanej prasy w rozumieniu art.7 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe (Dz.U. 1984.5.24) w ilościach oraz według tytułów zawartych w załączniku A do zapytania ofertowego.

07 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługa serwisowa drukarki wielobarwnej Xerox 770

07 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ułożenie kabli SN z dwóch kierunków do miejsca posadowienia tymczasowej stacji transformatorowej wyniesionej poza obręb modernizowanego budynku Lipsk

06 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis urządzeń transportu bliskiego (dźwigów osobowych i towarowych) w obiektach ZUS w Oddziale w Białymstoku i w Olsztynie.

06 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa systemu kopertującego do papieru arkuszowego

05 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usługi profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników I, II, III O/ZUS w Warszawie

04 grudnia 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi konserwacji i napraw dźwigów w budynkach I, II, III Oddziału ZUS w Warszawie oraz Oddziału ZUS w Siedlcach

30 listopada 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Sprzątanie obiektów i terenów zewnętrznych I Oddziału ZUS w Poznaniu.