Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

17 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Remont komina spalinowego w budynku przy Pl. Grunwaldzkim 1 w Wałbrzychu.

16 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót remontowych w obiektach Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 oraz przy ul. Lwowskiej 2.

16 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu zawarcia Umowy wykonawczej na „Wdrożenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych elektronicznej wymiany informacji między instytucjami zabezpieczenia społecznego państw UE/EFTA” - na podstawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI ZUS.

13 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi przewozowej na potrzeby Centrali ZUS.

13 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie systemu kontroli dostępu w budynkach Oddziału ZUS w Toruniu

13 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ubezpieczenie dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2018-2019

12 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Dostawa i zabudowa zewnętrznych osłon przeciwsłonecznych w budynku Oddziału ZUS w Chorzowie przy ul. Lwowskiej 2.

12 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

roboty budowlane: Rozbudowa systemu kontroli dostępu O/Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12.

06 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Oddziału ZUS w Gdańsku

06 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Sprzedaż i dostawa ciepła z sieci ciepłowniczej dla Oddziału ZUS w Gdańsku.

06 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Remont podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymiana drzwi wewnętrznych i naprawa części jezdni z kostki brukowej w Oddziale ZUS w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 43/45.

05 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Realizacja zadania budowlanego pn. „Klimatyzacja archiwów zakładowych w pomieszczeniach 02, 06/07, 08 w budynku przy ul. Czerniakowskiej 16”

04 października 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Sprzedaż ciepła w wodzie gorącej dostarczonej z sieci ciepłowniczej do węzła cieplnego zlokalizowanego w obiekcie pod adresem: Łódź, ul. Zamenhofa 2

03 października 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup centralny papieru kserograficznego A4 i A3

29 września 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring elektroniczny wraz z ochroną interwencyjną w obiektach Oddziału ZUS w Gorzowie Wielkopolskim

29 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup centralny kopert dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

29 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8

28 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modernizacja systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, i TV przemysłowej w budynkach Oddziału ZUS w Legnicy.

28 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Badania profilaktyczne pracowników Oddziału ZUS w Bydgoszczy

27 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie wentylacji mechanicznej ze schładzaniem w I/ZUS w Legionowie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w II Oddziale ZUS w Warszawie