Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

14 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług sprzątania i pielęgnacji terenów zielonych w obiektach ZUS I Oddział w Poznaniu i podległych mu terenowych jednostkach organizacyjnych

14 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przeprowadzenie badań mammograficznych kobiet i gruczołu krokowego mężczyzn (PSA całkowite) dla pracowników zatrudnionych w ZUS Oddział w Bydgoszczy lub pracowników ZUS, dla których miejscem pracy jest Oddział w Bydgoszczy (rezydentów).

14 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu przy ul. Pretficza 11.

14 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z tematu „Automotywacja i motywacja”.

14 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z tematu „Radzenie sobie ze stresem i kontrola emocji w pracy z klientami”.

14 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowanie na obsługę serwisową tj. wykonywanie konserwacji, przeglądów i napraw bieżących: szlabanów parkingowych, bramy wjazdowej automatycznej oraz bram garażowych automatycznych uchylnych zainstalowanych w obiektach ZUS w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 43/45.

14 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego obiektów II Oddziału ZUS w Poznaniu wraz z podległymi jednostkami terenowymi (kontrole jednoroczne zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 oraz kontrole pięcioletnie zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane)

13 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie dokumentacji projektowej na „Modernizację systemu wentylacji z możliwością schładzania z wykorzystaniem instalacji wody lodowej i montaż klimatyzacji precyzyjnej w archiwum zakładowym na poddaszu budynku C w Inspektoracie w Koninie”.

13 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Budowa systemu oddymiania klatek schodowych w Inspektoracie ZUS w Ciechanowie

12 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa wraz z montażem agregatu wody lodowej do systemu klimatyzacji w Oddziale ZUS w Rybniku przy ul. Jankowickiej 13 oraz dostawę wraz z montażem klimatyzatorów do pomieszczeń technicznych w Inspektoratach ZUS w Pszczynie i w Tychach.

12 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont pomieszczeń biurowych – II i IV piętro bud. B Oddziału ZUS w Krakowie,ul. Pędzichów 27

12 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i montaż platform dla osób niepełnosprawnych.

09 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

KOMPLEKSOWA, CAŁODOBOWA OCHRONA FIZYCZNA W OBIEKTACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ I ODDZIAŁ ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE

09 marca 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Sprzątanie obiektów Centrali ZUS

08 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych

07 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zakresu: I. Modernizacja pomieszczeń magazynowych z wymianą regałów w Inspektoracie ZUS w Raciborzu, II. Remont pomieszczenia A1/1 dla potrzeb montażu regałów jezdnych i stacjonarnego w budynku Oddziału ZUS w Rybniku przy ul. Reymonta 2.

07 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

ZAKUP PROJEKTORÓW MULTIMEDIALNYCH

07 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

ZAKUP ŚCIENNYCH ODBOJNIC PVC

07 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi sprzątania w III Oddziale ZUS w Warszawie

07 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa wody źródlanej w butlach o poj. 18,9 l na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu