Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

14 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Postępowanie na sporządzenie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej, tj. budynku Oddziału ZUS w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 43/45 (A,BC) – Część I, budynku Inspektoratu ZUS w Lublińcu ul. Oleska 26 – Część II oraz budynku Inspektoratu ZUS w Myszkowie ul. Sikorskiego 57 – Część III.

14 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przygotowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej pn. „Wymagania minimalne w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy eksploatacji maszyn” wraz z wytłoczeniem na płycie CD oraz powielenie materiałów z prewencji wypadkowej udostępnionych przez Zamawiającego.

14 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przeprowadzenie remontu okresowego w Inspektoracie ZUS w Pułtusku

14 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie usługi w zakresie prania wodnego i chemicznego

11 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w budynku Inspektoratu ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31” oraz „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31”. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyłącznie w zakresie części zamówienia, wyodrębnionych jako: 1) „Część 01” zamówienia - wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Remont instalacji wodno -...

11 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Konserwacje, przeglądy i naprawy klimatyzatorów oraz urządzeń wentylacyjnych w O/ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostkach terenowych.

11 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Roboty remontowe w budynku Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. T. Zana 38C”

11 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Malowanie pomieszczeń biurowych i cyklinowanie podłóg w pomieszczeniach wynajmowanych na Biuro Terenowe ZUS w Myślenicach

10 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

„Zakup usług szkoleniowych polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń zamkniętych dla kadry menadżerskiej, pracowników Centrum Serwisu Informatycznego oraz pracowników obsługi klientów I Oddziału ZUS w Poznaniu”

09 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa i montaż żaluzji okiennych poziomych w Oddziale ZUS w Olsztynie.

09 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa Sali Obsługi Klienta, Oddział ZUS w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a.

09 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa i montaż 7 kompletów klimatyzatorów wraz z wykonaniem przeglądów i konserwacji w TJO

09 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa i montaż rolet na okna budynku Inspektoratu ZUS w Lesznie przy ul. Krasińskiego 36

09 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa gumek krzyżowych

09 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie występowania chronionych gatunków zwierząt w tym ptaków i nietoperzy w budynku Oddziału ZUS w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 27 i Inspektoratu ZUS w Busku – Zdroju przy ul. Partyzantów 33

08 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie.

08 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Świadczenie usług turystycznych na rzecz pracowników Oddziału ZUS Kielcach i jego terenowych jednostek organizacyjnych

08 maja 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dzierżawa łączy światłowodowych dla potrzeb transmisji danych pomiędzy dwiema lokalnymi sieciami LAN w relacjach: • ZUS Chorzów ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 – ZUS Chorzów ul. Lwowska 2, • ZUS Częstochowa ul. Dąbrowskiego 43/45 – ZUS Częstochowa ul. Okólna 17/19, • ZUS Opole ul. Wrocławska 24 – ZUS Opole ul. Firmowa 1 (dawna ul. Obrońców Stalingradu 66), • ZUS Zabrze ul. Szczęść Boże 18 – ZUS Zabrze ul. 3-go Maja 8.

08 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach O/ZUS w Sosnowcu.

07 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Oddziału ZUS w Kielcach