Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

16 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zabezpieczenie technicznej obsługi serwisowej węzła cieplnego wymiennikowego kompaktowego c.o. i c.w.u. oraz wymiennika na cele wentylacji w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze, ul. Sygietyńskiego 10.

16 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty remontowe w budynku Oddziału ZUS w Lublinie przy ul. T. Zana 38C

16 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Malowanie wewnętrzne w budynku Inspektoratu ZUS w Radomsku przy ul. Piastowskiej 24a

13 lipca 2018

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zakup licencji Systemu Elektronicznej Informacji Prawnej w Centrali ZUS”

13 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zaprojektuj i wybuduj – realizacja i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu w Inspektoracie ZUS w Środzie Wielkopolskiej

12 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa mebli biurowych dla potrzeb Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Raciborzu przy ul. Łąkowej 28

12 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Malowanie stolarki okiennej w budynku B Oddziału ZUS w Pile

12 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwudniowego szkolenia z tematu „Bezpieczeństwo Windows (praktyczne warsztaty z ochrony systemu).

12 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa lodówek, wentylatorów, wentylatora z nawilżaczem i nawilżaczy powietrza dla potrzeb Oddziału ZUS w Pile

11 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Modernizacja instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Inspektoratu ZUS Nowa Huta

11 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie i uruchomienie systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) oraz systemu kontroli dostępu (SKD) w budynku Inspektoratu ZUS we Wrześni – zaprojektowanie i realizacja robót budowlanych w formie zaprojektuj i wybuduj”

11 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie robót budowlanych p.n. Remont okresowy Sali Obsługi Klienta Biura Terenowego ZUS w Międzyrzeczu ul. Przemysłowa 2.

11 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa materiałów biurowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. H. Dąbrowskiego 45, 41-500 Chorzów.

10 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych w budynku Oddziału ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4

10 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztowej na remont nawierzchni tarasu oraz schodów przy budynku B O/ZUS w Pile przy ul. Dr. Drygasa 5.

10 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Montaż siatki zabezpieczającej oraz kolców przeciw gołębiom na budynku A II Oddziału ZUS w Poznaniu

10 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Przebudowa systemu SSP w archiwach, ul. T. Zana 36/36A”

09 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Usługa mycia samochodów służbowych będących własnością Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Częstochowie

09 lipca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Malowanie pomieszczeń biurowych i cyklinowanie podłóg w pomieszczeniach wynajmowanych na Biuro Terenowe w Myślenicach, os. Tysiąclecia 15a

09 lipca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup wraz z dostawą mebli do siedziby Zamawiającego przy ul. Zamenhofa 2 w Łodzi.