Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

27 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: „Wydzielenie stref pożarowych w budynku VGB III O/ZUS w Warszawie” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

27 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Rybniku, Krakowie, Chrzanowie i Bielsku-Białej

25 września 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy i w Wałbrzychu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – liczba zadań – 2. Zadanie nr 1: całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy. Zadanie nr 2: całodobowa ochrona osób i mienia w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu.

21 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostosowanie budynku Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Grójcu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

19 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana wykładzin wraz z malowaniem wewnętrznych pomieszczeń Inspektoratu ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6 – I piętro. Montaż grzejnika oraz wymiana 2 szt. okien połaciowych drewnianych w Inspektoracie ZUS w Bydgoszczy przy ul. Ch. Andersena 6– pom. nr 206. Wymiana zaworów i rury na instalacji c.o. w budynku Oddziału ZUS przy ul. Św. Trójcy 33.

18 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis pogwarancyjny sprzętu drukującego wraz z wymianą części zamiennych oraz dostawą materiałów eksploatacyjnych, zainstalowanego w Oddziałach wchodzących w skład regionu IX (Gorzów Wlkp., Szczecin, Zielona Góra oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych)

18 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana wykładzin na pcv w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku ul. Młynowa 29

15 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów i wynikających z nich prac konserwacyjnych oraz usuwanie awarii na wezwanie Zamawiającego w ramach całodobowego serwisu dla instalacji i urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiektach w Centrali ZUS

15 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawę urządzenia do złamywania arkuszy (falcerka)

15 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługa kompleksowego sprzątania obiektów II Oddziału ZUS w Łodzi

14 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu.

14 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Opiekę serwisową urządzeń HP – EWD, UNIX, Windows

13 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostarczanie paczek pocztowych i przesyłek kurierskich do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

12 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa gumek zakuwanych dwoma skuwkami

12 września 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup systemu kopertującego do papieru arkuszowego

11 września 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Umowa wykonawcza na Weryfikację wydajności systemów IT ZUS w zakresie wsparcia Zakładu w przygotowaniu do przyjęcia i obsługi elektronicznych zwolnień lekarskich (eZLA) po 1 lipca 2018 r.”- na postawie Umów ramowych nr 1036089, 1036091, 1036093 dotyczących modyfikacji i rozbudowy oprogramowania KSI,

11 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania „Remont łazienek w Inspektoracie ZUS w Żyrardowie”

11 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa dachu budynku garażowego w I/ZUS w Chełmie

08 września 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont okresowy w siedzibie Inspektoratu ZUS w Pułtusku przy ul. Daszyńskiego 4.

08 września 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia, obsłudze systemów ochrony technicznej w budynkach i na terenach przyległych do budynków Oddziału ZUS w Częstochowie oraz terenowych jednostek organizacyjnych ZUS w Koniecpolu, Kłobucku, Lublińcu oraz Myszkowie.