Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

26 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa formularzy zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA

23 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych, określonych jako „Malowanie zewnętrznej klatki schodowej ewakuacyjnej farbami ogniochronnymi - Inspektorat ZUS w Kaliszu, ul. Konopnickiej 31.”.

22 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych dla zadania remontowego pod nazwą „Remont okresowy budynku Inspektoratu ZUS w Otwocku”

21 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych ZUS. 1.Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS w niżej wskazanych lokalizacjach: -Część 1) zasilacz UPS o mocy 3 kVA dla Biura Terenowego w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 66a – 1szt. -Część 2) zasilacz UPS o mocy 6 kVA dla Biura Terenowego w Gubinie, ul. Słowackiego 2 – 1szt. -Część 3) zasilacz UPS o mocy 10 kVA dla Inspektoratu...

21 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

1. Dostawa i montaż zasilaczy bezprzerwowych UPS dla jednostek organizacyjnych ZUS. 2. Przedmiotem postępowania jest dostawa, przystosowanie istniejących instalacji zasilających oraz instalacja zasilaczy bezprzerwowych UPS w niżej wskazanych lokalizacjach: - Część 1) zasilacz UPS o mocy 6 kVA dla Biura Terenowego w Rykach, ul. Kościuszki 21 – 1szt. UPS nie podlega utylizacji. - Część 2) zasilacz UPS o mocy 6 kVA dla Biura Terenowego w Żurominie, ul. Szpitalna 21 – 1szt. - Część 3) zasilacz...

20 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty remontowe budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie Al. Piłsudskiego 12 – malowanie pomieszczeń drugiego piętra, remont łazienek, remont posadzek.

13 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont schodów zewnętrznych w Inspektoracie ZUS w Kłobucku, ul. Targowa 3a.

09 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku Inspektoratu ZUS w Brzozowie ul. Witosa 11.

08 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont pomieszczeń parteru i piwnic wejście C (remont portierni, wykonanie WC dla osób niepełnosprawnych) w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A

07 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont sanitariatów w budynku Oddziału – piętro IV i V w budynku Oddziału ZUS w Bydgoszczy przy ul. M. Konopnickiej 18a (budynek B). Wymiana zaworów i rury na instalacji c.o. w budynku Oddziału ZUS przy ul. Św. Trójcy 33.

07 czerwca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Opieka serwisowa urządzeń HP – EWD, UNIX, Windows

02 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa mebli biurowych oraz krzeseł dla Oddziału w Gdańsku

02 czerwca 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników I Oddziału ZUS.

02 czerwca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Modyfikacja Nowego Portalu Informacyjnego (NPI) Platformy Usług Elektronicznych (PUE)

01 czerwca 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB) - w ramach Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

01 czerwca 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Remont posadzki w pomieszczeniach biurowych (bud. A) O/ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14. Remont SOK (bud. A) O/ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 14.

31 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług w zakresie konserwacji, przeglądów oraz napraw urządzeń dźwigowych w Oddziale ZUS w Sosnowcu

29 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wybór niezależnego audytora, który dokona badania sprawozdań finansowych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS),Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP) oraz Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) za rok obrotowy kończący się 31.12.2017 r., za rok obrotowy kończący się 31.12.2018r., za rok obrotowy kończący się 31.12.2019r.

29 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa automatycznej linii sztancującej.

29 maja 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Sprzątanie w budynkach oraz całoroczne utrzymanie terenów zielonych i utwardzonych w Oddziale ZUS w Bydgoszczy