Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

28 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Wynajem miejsc noclegowych w hotelu miejskim dla uczestników szkoleń organizowanych przez Centrum Szkolenia przy II Oddziale ZUS w Warszawie.

28 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Usługi sprzątania w Oddziale ZUS w Radomiu i Oddziale ZUS Siedlcach.

27 lutego 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa papieru arkuszowego offsetowego i powlekanego

24 lutego 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostosowanie pomieszczeń na archiwum OB i AZ w Oddziale ZUS w Chrzanowie, ul. Oświęcimska 19

23 lutego 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie kompleksowych pogwarancyjnych usług serwisowych dla drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych eksploatowanych w Oddziałach ZUS w Chorzowie, Częstochowie, Opolu, Sosnowcu i Zabrzu.

21 lutego 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU).

17 lutego 2017

Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów personalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

17 lutego 2017

Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

17 lutego 2017

Aktualizacja wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

17 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zabezpieczenie terminowości i ciągłości wydruku i kopertowania dokumentów personalizowanych wytwarzanych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

17 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostarczenie korespondencji pocztowej do klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

17 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

16 lutego 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wymiana dźwigu osobowego w budynku B Oddziału ZUS w Białymstoku przy ul. Młynowej 29

16 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej za rok obrotowy kończący się: a) 31 grudnia 2017 r., b) 31 grudnia 2018 r., c) 31 grudnia 2019 r.

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pakietów środków ochrony indywidualnej

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do samochodów służbowych

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup automatycznej linii sztancującej

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru arkuszowego i powlekanego

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kart plastikowych z hologramem (blankiet emeryta - rencisty)

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kopert dwuokienkowych C6/5 i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU)