Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

22 marca 2018

Licytacja elektroniczna

Wykonanie przebudowy wejścia i schodów zewnętrznych oraz wymianę drzwi w budynku C i w budynku głównym (pokój nr 706) w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24

22 marca 2018

Licytacja elektroniczna

Wykonanie remontu instalacji c.o. oraz sanitariatów w budynku głównym na VI i VII piętrze w Oddziale ZUS w Opolu przy ul. Wrocławskiej 24

22 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa długopisów do grawerowania laserowego

22 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa półautomatycznych wiązarek stołowych

21 marca 2018

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS w okresie przejściowym.

21 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

1) Nr 1 - „Remont pomieszczeń gościnnych budynek nr 1” w O/ZUS w Legnicy, przy ul. Wł. Grabskiego 26, 2) Nr 2 - „Remont pomieszczenia SOK skrzydło C” w O/ZUS w Legnicy, przy ul. Wł. Grabskiego 26, 3) Nr 3 - „Bieżąca konserwacja pomieszczeń od nr 114 do nr 119 budynek nr 1” w O/ZUS w Legnicy, przy ul. Wł. Grabskiego 26.

21 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Serwis i konserwacja zasilaczy UPS. Znak postępowania: 230000/273/01/2018-ZAPV

20 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

ROBOTY BUDOWLANE: CZĘŚĆ I - Budowa dźwigu towarowego w I/ZUS w Lęborku CZĘŚĆ II - Budowa dźwigu towarowego w I/ZUS w Chojnicach

20 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowy remont elewacji budynku Inspektoratu ZUS w Żywcu ul. Piernikarska 2

20 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz obsługi systemów ochrony technicznej w obiektach Oddziału ZUS w Bielsku-Białej i podległych Inspektoratach w Cieszynie i Żywcu.

19 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

„Wynajem pokoi hotelowych dla uczestników szkoleń”

19 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi serwisu pogwarancyjnego drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla Oddziału ZUS w Rybniku, Bielsku-Białej, Chrzanowie i Krakowie.

19 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Modernizację sali obsługi klientów w budynku Inspektoratu ZUS w Kłodzku przy pl. Chrobrego 21

19 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Dostawa i montaż systemu regałów przesuwnych i stacjonarnych do magazynu akt nr 010 zlokalizowanego w budynku Inspektoratu ZUS w Jeleniej Górze przy ul. Sygietyńskiego 10.

19 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztowej na remont schodów wejściowych i ogrodzenia w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie przy ul. Reja 10 oraz wydzielenie przeciwpożarowe pompowni pożarowej w budynku O/ZUS w Olsztynie przy Placu Konsulatu Polskiego 4, w częściach A, B składam(-my) niniejszą ofertę zgodnie z podziałem zamówienia na części: Część A Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztowej remontu schodów wejściowych i ogrodzenia w Inspektoracie ZUS w Kętrzynie przy ul. Reja 10. Część B ...

16 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę, przebudowę budynku Inspektoratu ZUS w Dębicy przy ul. Piłsudskiego 15 .

16 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Organizacja szkoleń i seminariów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prewencji wypadkowej

16 marca 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług ciągłości działania dla środowiska systemowego Mainframe

15 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

15 marca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup wody mineralnej dla pracowników Oddziału ZUS w Toruniu