Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

21 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Wyżywienie uczestników kursów szkoleniowych realizowanych przez Centrum Szkolenia Oddziału ZUS w Gdańsku

17 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział we Wrocławiu.

17 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Serwis dźwigów osobowych w Oddziale ZUS w Bydgoszczy.

17 listopada 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

„Kompleksowe utrzymaniu czystości w obiektach oraz na terenach zewnętrznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy”.

16 listopada 2017

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu i w podległych jednostkach organizacyjnych

16 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Ochrona osób i mienia w Oddziale ZUS w Bydgoszczy i podległych terenowych jednostkach organizacyjnych

16 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej dla budynku I/ZUS w Tucholi przy ul. Dworcowej 8

15 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dostawa materiałów biurowych dla O/ZUS w Biłgoraju i podległych jednostek terenowych

15 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

usługa serwisowa linii do kopertowania

15 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług w zakresie sportu i rekreacji dla pracowników Oddziału ZUS w Krakowie w 2018 r.

15 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi serwisowe drukarek monochromatycznych OCE, w Centrali ZUS.

15 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

WYKONANIE USŁUG PRALNICZYCH NA RZECZ O/ZUS W NOWYM SĄCZU ORAZ CENTRUM SZKOLENIAW ZAKOPANEM

14 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie remontu stolarki i ślusarki drzwiowej p.poż. w budynku przy ul. gen. H. Dąbrowskiego 45 w Chorzowie.

13 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi tłumaczenia dokumentacji prawniczej, administracyjnej i medycznej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu.

13 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Wykonywanie badań profilaktycznych w zakresie medycyny pracy dla pracowników Oddziału ZUS w Lublinie oraz podległych jednostek terenowych

10 listopada 2017

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro

Świadczenie usług profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników II Oddziału ZUS w Poznaniu – 4 części

10 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Wykonanie robót budowlanych w budynkach Inspektoratu ZUS w Kutnie i w Łowiczu (postępowanie prowadzone z dopuszczeniem składania ofert częściowych – cztery części).

09 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Roboty budowlane obejmujące Modernizację SOK w I/ZUS w Człuchowie

09 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa kopert i papieru zwojowego na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM

08 listopada 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Roboty remontowe w budynku ZUS Oddział w Elblągu ul. Mazurska 5”