Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

17 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług z zakresu telefonii komórkowej i Internetu bezprzewodowego oraz zakup telefonów i modemów

16 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór biegłego rewidenta do badań sprawozdań finansowych: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych, Funduszu Rezerwy Demograficznej za rok obrotowy kończący się: a) 31 grudnia 2017 r., b) 31 grudnia 2018 r., c) 31 grudnia 2019 r.

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia na zakup pakietów środków ochrony indywidualnej

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa do samochodów służbowych

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup automatycznej linii sztancującej

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru arkuszowego i powlekanego

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup kart plastikowych z hologramem (blankiet emeryta - rencisty)

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę kopert dwuokienkowych C6/5 i papieru zwojowego na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU)

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę papieru zwojowego i kopert na potrzeby akcji PIT, WER, ZWS, WZOM

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny papieru kserograficznego A3 i A4 dla ZUS

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup centralny kopert dla ZUS

14 lutego 2017

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup maszyny offsetowej czterokolorowej - 2 sztuki

06 lutego 2017

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Doręczanie świadczeń z ubezpieczeń społecznych nadawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie gotówkowej na wskazany przez świadczeniobiorcę adres

10 stycznia 2017

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Dialog techniczny dotyczący nowego operatora sieci WAN KSI ZUS

21 grudnia 2016

Informacja o wybranej ofercie - dot. trybów NBO, WR, ZOC, oraz zamówień objętych umową ramową

Utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz na terenach zewnętrznych dla Oddziałów w Chorzowie, Rybniku i Sosnowcu

05 grudnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie na Usługi Społeczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w I Oddziale ZUS w Poznaniu, II Oddziale ZUS w Poznaniu i Oddziale ZUS w Ostrowie Wielkopolskim - 3 części Część nr 1 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Poznaniu. Część nr 2 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu. Część nr 3 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału...

31 października 2016

Ogłoszenie o dialogu technicznym

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację środowiska Mainframe.

15 kwietnia 2016

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury Platformy Usług Elektronicznych (PUE) poprzez zwiększenie mocy obliczeniowej oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych, w tym dostarczenie urządzeń oraz licencji na oprogramowanie wraz z 36 miesięczną gwarancją i usługami wdrożeniowymi – zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wszędzie tam gdzie przedmiot zamówienia został opisany przez wskazanie znaków towarowych,...

25 września 2015

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

I. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz ZUS następujących usług informatycznych: 1. Utrzymanie Usług aplikacyjnych IT w zakresie i na zasadach określonych w Metrykach Usług Wykonawcy obejmujących: a. usługi przetwarzania wsadowego, b. usługi przetwarzania interakcyjnego, c. usługi udostępniania portali. 2. Utrzymanie Usług narzędzi wspomagających zarządzanie IT ZUS w zakresie i na zasadach określonych w Metrykach Usług Wykonawcy. 3. Pełnienie wskazanych ról w ramach procesów...

29 kwietnia 2013

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym (postępowanie/a wszczęte do dnia 27.07.2016 r.)

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w niżej wymienionych Inspektoratach podległych Oddziałowi ZUS w Białymstoku: a) w Inspektoracie ZUS w Sokółce przy ul. Sikorskiego 38 C - linia cyfrowa ISDN BRA 3 x 2 B+D (we wspólnej wiązce PABX) ze wspólną numeracją skróconą DDI: • numer główny: 85 711 04 00, • zakres wspólnej numeracji linii miejskich DDI: od 85 711 04 00 do 85 711 04 29, b) w Inspektoracie ZUS w Suwałkach przy ul. 1-go Maja 33 - linia cyfrowa ISDN...