Wszystkie ogłoszenia

Wszystkie ogłoszenia - filtr

Data publikacji

Rodzaj ogłoszenia

31 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Wymiana wykładzin i malowanie Gabinetu Z-cy Dyrektora, sekretariatu i pokoju 407 przy ul. Piotrkowskiej 27 w Kielcach

31 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Audyt Zewnętrznego Systemu Hurtowni Danych budowanego na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

26 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Usługi sprzątania w II Oddziale ZUS w Warszawie

26 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz linii cyfrowej ISDN 2B+D dla III Oddziału ZUS w Warszawie i podległych jednostek

24 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa gumek zakuwanych dwoma skuwkami.

24 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego o dotację z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na termomodernizację budynków ZUS

23 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

,,Adaptacja pomieszczeń najmowanych na SOK dla I/Łobez ul. Kościuszki 26”

22 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Zakup i dostawa papieru offsetowego.

22 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Świadczenie usługi wsparcia technicznego standaryzacji druku w Poligrafii ZUS

22 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000 euro

Ochrona osób i mienia w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

19 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Zakup i dostawa breloków do grawerowania.

18 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu w 2018 roku.

18 stycznia 2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Termomodernizacja budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhofa 2

17 stycznia 2018

Ogłoszenie o zamówieniu o wartości od 1000 euro do 30000 euro

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu o dotacje z Funduszu Spójności Unii Europejskiej na termomodernizację budynku Inspektoratu ZUS Warszawa Praga-Północ, przy ul. 11-go Listopada 15A w Warszawie

17 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

17 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia w obiektach będących w użytkowaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Nowym Sączu

17 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Przedmiotem zamówienia jest wyżywienie uczestników szkoleń organizowanych w Zakopanem przez Centrum Szkolenia przy Oddziale ZUS w Nowym Sączu

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa kopert dla ZUS

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup centralny papieru kserograficznego A4 i A3 dla ZUS.

16 stycznia 2018

Wstępne ogłoszenia informacyjne

Zakup i dostawa kopert i papieru na potrzeby akcji Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IoSKU).