Breadcrumb

2 maja

UWAGA!

2 maja 2022 r. (poniedziałek), pełnione przez dyrektora oddziału lub zastępcę dyrektora oddziału dyżury w sprawach skarg i wniosków w odbywać się będą do godz. 15.00.

Utworzył/Odpowiada: GPR - 25.04.2022 r. godz. 13:00

Udostępnił: Anna Borowska DOK - 25.04.2022 r. godz. 13.10

Wyszukiwarka oddziałów ZUS

Nie wiesz gdzie jest zlokalizowany oddział lub jednostka ZUS? Skorzystaj z wyszukiwarki:

Wyszukaj oddział ZUS Wyszukaj oddział ZUS
Wyszukiwanie po kodzie pocztowym - filtr

właściwy dla miejsca wystawienia zaświadczenia lekarskiego, siedziby pracodawcy lub miejsca zamieszkania/pobytu osoby

Podanie kodu pocztowego jest wymagane
Wpisz kod pocztowy w formacie 99-999
Wyszukaj jednostkę terenową ZUS Wyszukaj jednostkę terenową ZUS
Wyszukiwanie po nazwie miejscowości lub gminy - filtr

właściwą dla siedziby płatnika, miejsca zamieszkania ubezpieczonego lub świadczeniobiorcy

Podanie nazwy miasta lub gminy jest wymagane