Doradca ds. emerytalnych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Nowym Sączu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji w Inspektoracie w Nowym Targu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz

 • Województwo

  małopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Doradca ds. emerytalnych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe
  Mile widziane:
  - 1 rok doświadczenia w obsłudze klientów
  - doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - znajomość przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
  - znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office

  Jeśli jesteś osobą:

  - terminową, rzetelną, samodzielną, odpowiedzialną
  - masz predyspozycje do obsługi klientów
  - posiadasz umiejętności: poprawnego przekazywania informacji ustnych, rozwiązywania problemów, radzenia sobie w trudnych sytuacjach
  - potrafisz współpracować z innymi

  to zachęcamy do składania dokumentów.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie obsługi klientów w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych oraz udzielanie informacji przyszłym świadczeniobiorcom w zakresie czynników wpływających na wysokość świadczenia oraz warunków i terminów związanych z przejściem na emeryturę.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w oddziale lub przesłać w formie skanu ( wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji „ Miejsce składania dokumentów”:

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  5 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Nowym Sączu lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji” Miejsce składania dokumentów”.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Nowym Sączu
  ul. Sienkiewicza 77
  33-300 Nowy Sącz
  Stanowisko Informacja ogólna /Dziennik Podawczy/
  Kontakt telefoniczny:
  18 4498275

  lub adres mailowy : rekrutacja.nowysacz@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat.

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną
  - dokumenty złożone lub nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania niezbędne
  - oferta niekompletna, niepodpisana oraz bez wymaganej i podpisanej klauzuli nie będzie rozpatrywana
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne
  Miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat w Nowym Targu
  ul. Królowej Jadwigi 10
  34-400 Nowy Targ

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność odbywania podróży służbowych
  - budynek 2-piętrowy z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na parterze
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.