Młodszy konsultant COT

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Toruniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Obsługi Telefonicznej w Grudziądzu

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń

 • Województwo

  kujawsko-pomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Młodszy konsultant COT

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - rzetelność
  - orientacja na klienta
  - komunikatywność
  - łatwość formułowania wypowiedzi
  - nienaganna dykcja
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
  - umiejętność współpracy z innymi
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność planowania i organizacji pracy własnej
  - mile widziane wykształcenie wyższe (ubezpieczenia społeczne, administracja, ekonomia, informatyka)
  - mile widziana znajomość języków obcych
  - mile widziane doświadczenie zawodowe związane z ubezpieczeniami społecznymi lub związane z obsługą klientów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Prowadzi (pod nadzorem starszego konsultanta lub kierownika referatu) telefoniczną obsługę klientów ZUS, w tym w ramach prowadzonych telefonicznych kampanii wychodzących i przychodzących oraz obsługę korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną (email, czat) w ramach COT.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce: Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Toruniu.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Toruniu
  ul. Mickiewicza 33-39
  87-100 Toruń
  Wydział Kadrowo-Płacowy
  pokój 203
  tel. 56/610 93 00

 • Dodatkowe informacje

  - miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat ZUS w Grudziądzu
  ul. Wybickiego 39
  86-300 Grudziądz
  - poszukujemy 2 kandydatów na stanowisko
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie uwzględniana
  - oferty złożone lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane
  - proces rekrutacji przewiduje przeprowadzenie testu wiedzy sprawdzającego wymaganą wiedzę oraz rozmowę kwalifikacyjną
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Agnieszka Bielawska, Grudziądz
  Daria Brożek, Grudziądz
  Agata Buklewska, Świecie
  Klaudia Ciesiółka, Nowe
  Natalia Jagodzińska, Grudziądz
  Karolina Kawalec, Radzyń Chełmiński
  Magdalena Piasta, Grudziądz
  Hanna Sentkowska, Biały Bór
  Lidia Stokłosa, Grudziądz
  Switlana Stróż, Grudziądz
  Marta Szostak, Grudziądz
  Tomasz Tutlewski, Grudziądz