Stanowisko ds. egzekucji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Koszalinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Dochodów

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Fałata 30
  75-434 Koszalin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. egzekucji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (prawo, administracja, ekonomia, finanse, bankowość, polityka społeczna)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
  - znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność współpracy
  - otwartość na zmiany/nastawienie na rozwój
  - umiejętność stosowania przepisów
  - umiejętność poprawnego przekazywania informacji ustnych i pisemny
  - opanowanie
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność przekonywania

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia dochodzenie należności w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych i upadłościowych.

 • Wymagane dokumenty

  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska o jakie ubiega się kandydat
  - CV
  - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Koszalinie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Koszalinie
  ul. Fałata 30
  75-434 Koszalin
  Wydział Kadrowo-Płacowy

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy 3 pracowników, w tym 1 na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika (przewidywany termin trwania umowy 10.2021)
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu, oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnością

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (szkolenia),
  - budynek 4-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Agata Bloch, Koszalin
  Monika Cygan, Bolkowo
  Karolina Czerwińska, Koszalin
  Klaudia Domnik, Koszalin
  Aleksandra Foryś, Koszalin
  Joanna Grelewska, Bardzlino
  Monika Golec, Koszalin
  Emil Kalwat, Koszalin
  Aleksandra Kempa, Będzino
  Aneta Koleśnik, Koszalin
  Aleksandra Kopacz, Koszalin
  Luiza Korkowska, Koszalin
  Katarzyna Kozioł, Koszalin
  Angelika Majewska, Koszalin
  Roksana Parka, Koszalin
  Olga Pankowska, Koszalin
  Paulina Paź, Koszalin
  Julia Podgórska, Koszalin
  Kinga Potocka, Koszalin
  Agnieszka Rekuta, Mścice
  Monika Smyk, Koszalin
  Katarzyna Sulej, Szczecinek
  Agnieszka Szafraniec, Koszalin
  Magdalena Ślepowrońska, Darłowo
  Elżbieta Wachowska, Koszalin
  Karolina Walaszek, Darłowo
  Julia Wojasińska, Koszalin