Stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnienie danych

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Szczecinie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Centrum Udostępniania Danych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Województwo

  zachodniopomorskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. obsługi wniosków o udostępnienie danych

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie wyższe

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i rozporządzeń do Ustawy
  - znajomość przepisów KPA
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność współpracy z innymi
  - komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność
  - rozwijanie własnej wiedzy i podnoszenie kwalifikacji
  - umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia obsługę wniosków uprawnionych instytucji o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie
  danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce „Wymagana Klauzula”)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie


 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  6 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Szczecinie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22
  70-530 Szczecin

 • Dodatkowe informacje

  - umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa
  - proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną, w trakcie której sprawdzana będzie praktyczna umiejętność obsługi pakietu Office w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania obowiązków na proponowanym stanowisku
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą
  rozpatrywane
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - oferty bez własnoręcznego podpisu pod listem motywacyjnym nie będą
  rozpatrywane
  - w liście motywacyjnym proszę podać numer ogłoszenia znajdujący się na pasku adresowym strony www.zus.pl
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - miejsce świadczenia pracy:
  ul. Citroena 2
  Szczecin

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy
  - sprzęt biurowy

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie
  - budynek 3 piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze budynku
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Adrian Forecki, Szczecin
  Magdalena Szawlińska, Szczecin
  Natalia Kwiatkowska, Szczecin
  Wojciech Osojca, Szczecin