Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Świadczeń Emerytalno-Rentowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. opracowania decyzji i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, zarządzanie, administracja, ubezpieczenia)
  - minimum 2 lata pracy w pionie świadczeń emerytalno-rentowych

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz rozporządzeń do tej ustawy
  - znajomość ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i rozporządzeń do tej ustawy
  - nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu
  - terminowość
  - rzetelność
  - samodzielność
  - odpowiedzialność
  - przekazywanie informacji ustnych oraz pisemnych
  - działanie procesowe/nastawienie na proces
  - podejmowanie decyzji
  - rozwiązywanie problemów
  - przekonywanie
  - obsługa klienta
  - poprawne wnioskowanie
  - stanowczość/pewność siebie
  - opanowanie
  - umiejętność stosowania przepisów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. opracowania decyzji i korespondencji należy m.in. opracowanie spraw emerytalno-rentowych z ubezpieczeń społecznych, kapitału początkowego i innych świadczeń, w tym zleconych Zakładowi do realizacji oraz korespondencji.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej, stanowiska pracy wg regulaminu organizacyjnego, o które ubiega się kandydat
  - CV
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe – wymóg uzupełniający
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  4 października 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 408
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

  Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów
  - test wiedzy z zakresu ZUS i jednostki, przepisów/zagadnień o ubezpieczeniach społecznych
  - rozmowę kwalifikacyjną.

  Dodatkowe informacje:
  - poszukujemy 2 kandydatów
  - skontaktujemy się z osobami, które spełniają wymagania formalne drogą mailową lub telefoniczną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
  - zachęcamy do składnia ofert osoby z niepełnosprawnością.

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 4 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 3 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Justyna Buczyńska, Tuczna
  Kinga Chacińska, Warszawa
  Bożenna Główka, Mińsk Mazowiecki
  Małgorzata Górecka, Warszawa
  Piotr Jacoszek, Warszawa
  Justyna Jastrzębska, Warszawa
  Michał Kampa, Warszawa
  Joanna Kmuk, Warszawa
  Beata Kozłowska, Warszawa
  Martyna Mazur, Warszawa
  Sylwia Rucińska, Błonie
  Agnieszka Skoczyńska, Warszawa
  Dominika Sołtysiak, Wola Solecka Pierwsza
  Jakub Stańczyk, Warszawa
  Karolina Szwed, Garwolin
  Ewa Śledziewska, Mińsk Mazowiecki
  Violetta Tomys, Warszawa
  Katarzyna Wróbel, Choiny
  Izabela Wysocka, Warszawa