Stanowisko ds. poświadczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie Warszawa-Praga Północ

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. poświadczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  Jeśli jesteś osobą:
  - rzetelną
  - samodzielną
  - odpowiedzialną
  - terminową
  oraz
  potrafisz obsługiwać pakiet MS Office

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Sporządzanie poświadczeń, które potwierdzają dane zapisane na kontach ubezpieczonych dla celów świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

 • Wymagane dokumenty

  Czekamy na Twoje dokumenty:
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem komórki organizacyjnej i stanowiska pracy wg regulaminu organizacyjnego, o które ubiega się kandydat
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe - wymóg uzupełniający
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  24 września 2019 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Warszawie.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 408
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

  Dokumenty składane osobiście prosimy składać w kopertach na stanowisku Dziennik Podawczy, który znajduje się na parterze.

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów
  - test wiedzy z zakresu ZUS i jednostki, przepisów/zagadnień o ubezpieczeniach społecznych
  - rozmowę kwalifikacyjną.

  Dodatkowe informacje:
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne drogą mailową lub telefoniczną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
  - zachęcamy do składnia ofert osoby z niepełnosprawnością

  Miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat Warszawa – Praga Północ
  ul. 11 Listopada 15 a
  03-446 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 4 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 4 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Dariusz Domosławski, Otwock
  Marta Frejus, Warszawa
  Magdalena Gheith, Warszawa
  Agnieszka Jaźwińska, Warszawa
  Bożena Lech, Warszawa
  Anna Lewandowska, Warszawa
  Aldona Płudowska, Warszawa
  Iwona Stafaniak, Marki
  Lidia Szulecka, Marki
  Magdalena Żochowska, Warszawa

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Anna Lewandowska, Warszawa

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Anna Lewandowska podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, odpowiedzialna i empatyczna. Wykazała się odpowiednią wiedzą na temat przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania ZUS oraz stanowiska ds. poświadczeń. Posiada doświadczenie w pracy w pracy związane z obsługą klienta. Cechuje ją optymizm i zapał do pracy. Kandydatka deklaruje zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu. Pani Anna Lewandowska jest otwarta na zmiany i zdobywanie nowych doświadczeń, jest nastawiona na działanie i dalszy rozwój zawodowy.