Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Sosnowcu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Zasiłków

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Sosnowiec
  ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec

 • Województwo

  śląskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. przyznawania i wypłat zasiłków

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Pożądane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, rachunkowość, administracja, ubezpieczenia społeczne)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługa finansową

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - nastawienie na wyniki oraz konsekwencja w działaniu
  - terminowość oraz rzetelność
  - umiejętność przekazywanie informacji ustnych i pisemnych
  - umiejętność rozwiązywania problemów
  - umiejętność poprawnego wnioskowania
  - umiejętność współpracy

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia przygotowanie wniosków dotyczących przyznania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa oraz zasiłków pogrzebowych, wypłacanych przez Zakład, a w Oddziale zapewnia także wypłatę świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  - CV, list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które kandydat się ubiega
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz doświadczenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  7 lutego 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania ZUS Sosnowiec.

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział Sosnowiec
  ul. Partyzantów 1, 41-200 Sosnowiec
  Wydział Kadrowo-Płacowy, Pokój Nr 308, Telefon Nr (0-32) 3683488

 • Dodatkowe informacje

  - rozpatrywane będą wyłącznie kompletne oferty
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy.
  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - budynek IV-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na IV piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Maria Buciuto, Sosnowiec
  Katarzyna Cisowska, Sosnowiec
  Jolanta Czernecka, Nowy Sącz
  Dorota Domagała, Czeladź
  Adam Gadaczek, Sosnowiec
  Marta Gawrońska, Dąbrowa Górnicza
  Anna Gołkowska, Sosnowiec
  Sylwia Jach, Sosnowiec
  Daria Januszewska, Malinowice
  Paulina Kaczmarek, Dąbrowa Górnicza
  Konrad Klekot, Sosnowiec
  Mariola Kosińska-Klimek, Sosnowiec
  Justyna Łowicka, Kluczewsko
  Anna Maciążek, Dąbrowa Górnicza
  Joanna Marczewska, Goląsza Dolna
  Agnieszka Misztal, Dąbrowa Górnicza
  Marta Nowak, Dąbrowa Górnicza
  Ksymena Osiadły, Sosnowiec
  Marzena Panek, Sosnowiec
  Monika Rup, Sosnowiec
  Agnieszka Stachowicz, Sosnowiec
  Joanna Stolarczyk, Sosnowiec
  Izabela Strzelczyk, Mysłowice
  Magdalena Szymocha, Jaworzno