Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Poznaniu

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek - 1

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Poznaniu
  Ul. Starołęcka 31
  61-361 Poznań

 • Województwo

  wielkopolskie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. konta ubezpieczonego

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie
  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, gospodarka, prawo, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - orientacja na cel, orientacja na jakość, komunikacja, współpraca, elastyczność, nastawienie na rozwój
  - negocjowanie i wywieranie wpływu, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnienie obsługi spraw ubezpieczonych.

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem numeru oferty: 49/2020/KAD
  - skan (opcjonalnie zdjęcie) własnoręcznie podpisanego oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór klauzuli zamieszczony jest na końcu ogłoszenia w rubryce "Wymagana klauzula")
  - skan dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne wykształcenie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  9 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu aplikacji na adres mailowy w pozycji „Miejsce składania dokumentów” lub datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Poznaniu

 • Miejsce składania dokumentów

  Adres mailowy: rekrutacja.poznan2@zus.pl (w tytule maila proszę wskazać stanowisko, o jakie ubiega się kandydat)

  Korespondencyjnie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu, Wydział Kadrowo – Płacowy, ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań telefon: (061) 874-66-23 z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy”

 • Dodatkowe informacje

  - poszukujemy jednego kandydata na stanowisko
  - proces rekrutacyjny obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną w siedzibie II Oddziału ZUS w Poznaniu lub w formie zdalnej (na wypadek zaostrzenia przepisów bezpieczeństwa)
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa nieobecnego pracownika
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
  - nadsyłanych dokumentów nie zwracamy,
  - dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
  - do składania dokumentów zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4-kondygnacyjny z pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
  - miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego (tylko parter)
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.- polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Julia Strzykała, Poznań
  Mikołaj Kuznowicz, Poznań
  Anna Nowak, Wiry
  Alicja Wojtkowiak, Kórnik
  Patryk Samul, Poznań
  Monika Lewandowska, Poznań
  Anna Radzimska - Knoll, Poznań
  Magdalena Alba, Śródka
  Ewa Krawczak, Poznań
  Natalia Tomczyk, Poznań
  Aleksandra Kudła, Poznań
  Bogna Żymierska, Luboń
  Piotr Młodożyniak, Czołowo
  Halina Rutkowska, Poznań
  Joanna Matusiak,
  Weronika Sławińska, Poznań
  Katarzyna Tomaszewska, Poznań