Stanowisko ds. poświadczeń

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS II Oddział w Warszawie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Ubezpieczeń i Składek w Inspektoracie Warszawa-Praga Północ

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa

 • Województwo

  mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. poświadczeń

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (nauki społeczne, administracja)
  - minimum 1 rok pracy związanej z ubezpieczeniami społecznymi

 • Wymagania dodatkowe

  Jeśli jesteś osobą:
  - rzetelną
  - samodzielną
  - odpowiedzialną
  - terminową
  oraz
  potrafisz obsługiwać pakiet MS Office

  TO ZACHĘCAMY DO PRZESŁANIA DOKUMENTÓW.

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. poświadczeń należy m.in.:
  - wystawianie zaświadczeń na wniosek ubezpieczonych,
  - potwierdzanie przebiegu ubezpieczeń dla celów świadczeń krótko i długoterminowych,
  - potwierdzanie przebiegu ubezpieczeń na wniosek uprawnionych zewnętrznych instytucji w związku z wypłatą świadczeń.

 • Wymagane dokumenty

  Poniższe dokumenty należy złożyć w Oddziale lub przesłać w formie skanu (wraz z odręcznymi podpisami) na adres mailowy podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów":
  - CV
  - list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska pracy o które ubiega się kandydat
  - kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
  - kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej w rubryce Wymagana klauzula)

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  10 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania II Oddziału ZUS w Warszawie lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji "Miejsce składania dokumentów".

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  II Oddział w Warszawie
  Wydział Kadrowo-Płacowy, pokój 408
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa
  z dopiskiem „oferta pracy”
  lub
  adres mailowy - rekrutacja.warszawa2@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat.

  Kontakt telefoniczny: (22)590-21-30.

 • Dodatkowe informacje

  Oferujemy:
  - zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę
  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - rozwój zawodowy
  - świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Proces rekrutacji obejmować będzie:
  - ocenę formalną dokumentów kandydatów
  - rozmowę kwalifikacyjną.

  Dodatkowe informacje:
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne drogą mailową lub telefoniczną
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  - dokumenty niekompletne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym
  - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru
  - zachęcamy do składnia ofert osoby z niepełnosprawnością.

  Miejsce wykonywania pracy:
  Inspektorat Warszawa – Praga Północ
  ul. 11 Listopada 15 a
  03-446 Warszawa

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych (w przypadku szkoleń organizowanych poza miejscem pracy),
  - budynek 4 - piętrowy z windą oraz pomieszczeniem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 4 piętrze,
  - przy wejściu do budynku jest zamontowana platforma schodowa lub transporter schodowy,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:
  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”
  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  Anna Bielska, Warszawa
  Marek Bolewski, Warszawa
  Małgorzata Borowińska, Marki
  Joanna Cendrowicz, Warszawa
  Agnieszka Chwedkowska, Warszawa
  Beata Czajka, Ząbki
  Monika Dąbrowska, Warszawa
  Małgorzata Filipkowska, Warszawa
  Magdalena Gajewiak, Warszawa
  Piotr Gburczyk, Warszawa
  Ewelina Groszek, Warszawa
  Anna Jaworska, Warszawa
  Ewelina Kabala, Warszawa
  Klaudia Kalicka, Warszawa
  Piotr Kasprzak, Warszawa
  Iwona Anna Kolczyńska, Sulejówek
  Monika Kwiatek, Warszawa
  Agnieszka Lemańska, Wola Rasztowska
  Anna Majcherczyk, Ząbki
  Maria Makowska, Postoliska
  Katarzyna Mazurowska, Warszawa
  Jolanta Mejerowicz, Warszawa
  Izabela Męczkowska, Warszawa
  Marcin Mielczarek, Warszawa
  Marta Milczarek, Mogielnica
  Mateusz Musiński, Warszawa
  Malwina Nowakowska, Biała Podlaska
  Łukasz Ochęduszko, Warszawa
  Barbara Orłowska, Warszawa
  Agnieszka Owsiejczuk, Warszawa
  Jakub Pichliński, Mińsk Mazowiecki
  Renata Rulak, Warszawa
  Joanna Sędrowska, Ząbki
  Janusz Stawicki, Warszawa
  Agnieszka Świerkosz, Warszawa
  Małgorzata Włostowska, Warszawa
  Monika Wronowska, Ocięte
  Magdalena Zawadzka, Warszawa
  Sylwia Zdunek, Łochów