Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

Szczegóły oferty pracy

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

  ZUS Oddział w Rzeszowie

 • Nazwa komórki organizacyjnej

  Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

 • Adres jednostki organizacyjnej

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  35-075 Rzeszów
  Al. Piłsudskiego 12

 • Województwo

  podkarpackie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

  Stanowisko ds. ustalania świadczeń międzynarodowych i korespondencji

 • Wymagania formalne określone dla stanowiska pracy

  Niezbędne:
  - wykształcenie średnie

  Mile widziane:
  - wykształcenie wyższe (ekonomia, administracja, ubezpieczenia społeczne, prawo)
  - minimum 6 miesięcy pracy związanej z ustalaniem kapitału początkowego lub praw do emerytur i rent

 • Wymagania dodatkowe

  - znajomość przepisów Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
  - znajomość przepisów Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
  - umiejętność obsługi pakietu MS Office
  - umiejętność pracy w zespole
  - komunikatywność, rzetelność, orientacja na klienta
  - umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
  - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych i pracy pod presją czasu
  - umiejętność komunikowania się w piśmie i w mowie
  - chęć rozwijania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych

 • Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  Zapewnia opracowywanie spraw w ramach realizacji procesów dotyczących obsługi wniosków i korespondencji osób posiadających polskie i zagraniczne okresy ubezpieczenia, zainteresowanych uzyskaniem lub zmianą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie przepisów umów międzynarodowych

 • Wymagane dokumenty

  - CV
  - list motywacyjny z podaniem stanowiska, o jakie ubiega się kandydat
  - odręcznie podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji ( wzór poniżej w rubryce wymagana klauzula)
  - kserokopie dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie średnie

 • Termin, do którego należy składać dokumenty

  9 czerwca 2020 r.

 • Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Oddziału ZUS w Rzeszowie lub datę wpływu aplikacji na adres mailowy podany w pozycji „Miejsce składania dokumentów".

 • Miejsce składania dokumentów

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Oddział w Rzeszowie
  Wydział Obsługi Klientów i Korespondencji pok. 26
  Al. Piłsudskiego 12
  35-075 Rzeszów
  Telefon kontaktowy 178675032
  lub
  adres mailowy: rekrutacja.rzeszow@zus.pl
  W tytule maila proszę wskazać stanowisko, o które ubiega się kandydat

 • Dodatkowe informacje

  - umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy
  - nadesłanych dokumentów nie zwracamy
  - skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
  - do składania ofert zachęcamy osoby niepełnosprawne
  - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
  - jest przewidziany test wiedzy merytorycznej i rozmowa kwalifikacyjna

 • Warunki pracy

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  Wyposażenie stanowiska pracy:
  - sprzęt komputerowy,
  - sprzęt biurowy.

  Warunki wykonywania pracy:
  - spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
  - polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
  - wiążą się z bezpośrednim kontaktem z klientem ZUS,
  - konieczność poruszania się po całym obiekcie,
  - konieczność odbywania podróży służbowych,
  - budynek 4 -piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1piętrze,
  - wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
  - przy wejściu do budynku znajduje się pochylnia,
  - w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 • Wymagana klauzula

  Prosimy na kopercie, w której znajduje się oferta pracy umieścić dopisek "OFERTA PRACY".
  Uprzejmie przypominamy o konieczności zamieszczenia w swojej ofercie klauzuli następującej treści:

  „Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”

  Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.
  Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce „Praca w ZUS”.

  Ogłoszenie listy kandydatów

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania kandydatów spełniających wymagania formalne

  1. Agata Adamiak, Kielanówka
  2. Ewelina Bykowska, Niedźwiada
  3. Beata Dec, Łańcut
  4. Magdalena Drozd-Ćwiklak, Rzeszów
  5. Katarzyna Dudzik, Kamień
  6. Izabela Fabińska-Cisek, Trzeboś
  7. Monika Gwóźdź, Rzeszów
  8. Piotr Janowski, Rzeszów
  9. Magdalena Kida, Łowisko
  10. Wojciech Kościółek, Rzeszów
  11. Marta Kukułka, Łopuszka Wielka
  12. Justyna Olejarz, Rzeszów
  13. Patrycja Pikiel, Rzeszów
  14. Natalia Potoczna, Pruchnik
  15. Anna Sieńko, Rzeszów
  16. Edyta Serafin, Jędrzejów
  17. Karolina Świecarz, Niziny
  18. Ewelina Tendelska, Rzeszów
  19. Gabriela Wilk, Lubenia
  20. Karolina Wojtanowicz, Rzeszów

  Ogłoszenie wyników naboru

 • Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania zatrudnionych kandydatów

  Izabela Fabińska - Cisek, Trzeboś

 • Uzasadnienie wyboru lub uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata

  Pani Izabela Fabińska – Cisek podczas procesu rekrutacji wykazała się sporym zakresem wiedzy merytorycznej z zakresu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Jest osobą dobrze zorganizowaną, potrafi radzić sobie z dużą ilością zadań w krótkim okresie czasu. W sytuacjach stresowych działa efektywnie i na czas. Cechuje Ją wysoka kultura osobista i umiejętność współpracy w zespole pracowników.