Ścieżka nawigacji

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  BHP

 • Obszar merytoryczny

  Prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia okresowe i seminaria w dziedzinie bhp.

  Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: 

  • S zkolenia BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,  mikro, małych i średnich  przedsiębiorstw (16 godz. lekcyjnych /2 dni),
  • Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (8 godz. lekcyjnych),
  • Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, pracowników służby zdrowia i pomocy społecznej, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (8 godz. lekcyjnych).

  Seminaria z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (czas trwania 4 - 5 godz. lekcyjnych):

  • Profilaktyka mająca na celu zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z wykonywaną pracą - europejska kampania informacyjna „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”,
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  • Praca na wysokości – wymagania bhp,
  • Zagrożenia w środowisku pracy kierowcy oraz operatora wózków widłowych,
  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowiskach pracy oraz zasady doboru środków ochrony indywidualnej,
  • Stop wypadkom na budowie,
  • Moja pierwsza praca. Seminarium skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych w tym szkół branżowych I i II stopnia, techników, szkół policealnych  oraz studentów.

  Zapisy i kontakt:      

  Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie PRO SILESIA sp. z o. o. w Opolu, ul. Ozimska 14-16, lok. 314 lub w innych miejscach uzgodnionych z uczestnikami szkolenia.
  Chętnych do udziału w szkoleniach prosimy o zgłaszanie się telefonicznie tel.
  77 54-17-250 lub adres e-mail: biuro@pro-silesia.pl lub czarneckir@pro-silesia.pl

                                                                 

 • Miejscowość

  Opole

 • Termin wydarzenia

  2022.06.10 - 2022.12.20

 • Kontakt

  tel. 77 54-17-250; e-mail: biuro@pro-silesia.pl lub czarneckir@pro-silesia.pl