Ścieżka nawigacji

Aktualności

Budżet państwa zaoszczędzi dzięki ZUS

– Niewykluczone, że w kolejnych miesiącach uda się zwolnić większe środki z państwowej kasy. W zasadzie codziennie monitorujemy sytuację Funduszu. Kilka dni temu informowaliśmy o dobrej sytuacji FUS – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

– Z naszych danych za pierwsze półrocze wynika, że poziom pokrycia bieżących wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł 84,6 proc. – dodaje szefowa ZUS.

W drugim kwartale 2022 r. gospodarka zaczęła odczuwać negatywne skutki napiętej sytuacji geopolitycznej na świecie.

– Oznak słabości nie było widać na rynku pracy. W pierwszym półroczu fundusz wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw wzrósł o 15,3 proc. w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. Wpłynęły na to dwa parametry: rosnące zatrudnienie oraz wynagrodzenia, których tempo wzrostu przekraczało podwyżki cen – mówi prof. Uścińska.

Przeciętne zatrudnienie zwiększyło się o 2,3 proc., natomiast przeciętne wynagrodzenie – o 12,7 proc. w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku.

– Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym świadczy osiągnięty poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych – wskazuje prezes Zakładu.

– Parametr ten pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń. W pierwszym półroczu 2022 r. jego wartość wyniosła 84,6 proc – dodaje prof. Uścińska.

W drugim kwartale tego roku ZUS zanotował historyczne wyniki, jeśli chodzi o pokrycie wydatków FUS ze składek. Pokrycie wyniosło 86,4 proc., a łącznie za pierwsze półrocze 84,6 proc. – Stale przyglądamy się danym i na bieżąco będziemy o tym informować opinię publiczną – podkreśla prezes ZUS.

Dane ZUS na koniec września świadczą o tym, że liczba płatników składek i ubezpieczonych, w tym cudzoziemców, cały czas rośnie, a także jest znacznie wyższa niż przed wybuchem epidemii. Nie przeszkodziła temu inflacja ani wojna w Ukrainie.

Z najnowszych danych ZUS wynika, że liczba płatników składek w ubezpieczeniu emerytalnym wyniosła 2,64 mln (+4 tys. m/m oraz +156 tys. w porównaniu do lutego 2020 r.), a w ubezpieczeniu zdrowotnym wyniosła 2,91 mln (+6 tys. m/m oraz +195 tys. w porównaniu do lutego 2020 r.). Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym wyniosła 15,89 mln osób (+44 tys. m/m oraz +402 tys. w porównaniu do lutego 2020 r.).