Ścieżka nawigacji

Aktualności

Coroczne Forum Komisji Technicznych ISSA z udziałem prezes ZUS

Od 15 do 29 czerwca przedstawiciele instytucji zabezpieczenia społecznego z całego świata uczestniczyli w posiedzeniach 13 komisji w ramach 15. Forum ISSA. Podczas sesji prezentowano aktualny status realizowanych projektów, w tym również projekt ZUS na temat ochrony socjalnej osób starszych.

Eksperci podczas spotkań poruszali szereg istotnych zagadnień, m.in. opieki długoterminowej, komunikacji, włączenia cyfrowego, czy rozszerzenia dostępu do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Ważnym tematem były także wytyczne ISSA dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w administracji zabezpieczenia społecznego.

Przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych uczestniczyli m.in. w posiedzeniu Komisji Emerytalnej oraz w sesji przekrojowej poświęconej opiece długoterminowej.

Profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS, pełni funkcję przewodniczącej Komisji Technicznej ISSA ds. ubezpieczeń z tytułu starości, niezdolności do pracy i śmierci żywiciela (Komisja Emerytalna) w latach 2020-2022.

W wygłoszonym podczas sesji plenarnej podsumowaniu obrad, prof. Uścińska przedstawiła wnioski płynące z dotychczas zrealizowanych prac Komisji Emerytalnej oraz plany dalszych działań.