Ścieżka nawigacji

Opis spraw

Opis spraw

Przygotowane dla klientów ZUS opisy spraw do załatwienia, pogrupowane tematycznie, zawierają:
- możliwe sposoby załatwienia danej sprawy (przez internet, osobiście, pocztą);
- wymagany zakres danych i wykaz dokumentów niezbędnych do jej załatwienia;
- szczegółowy opis czynności (krok po kroku, jakie musi podjąć klient w celu załatwienia danej sprawy);
- terminy, w jakich sprawa zostanie załatwiona przez ZUS;
- wskazówki co do dalszych kroków, które może podjąć klient po rozstrzygnięciu sprawy.

Opis spraw

Jak złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub chorobowe

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Wniosek US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe.
 2. Login i hasło do swojego profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE). Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu na PUE, załatw sprawę osobiście lub listownie. Profil PUE możesz założyć przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP albo w naszej placówce.
 3. Certyfikat kwalifikowany oraz PIN do certyfikatu kwalifikowanego lub login i hasło do profilu zaufanego ePUAP.

Jakie są terminy ?

Wniosek rozpatrujemy:

 • w miarę możliwości jak najszybciej - gdy Twoja sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do miesiąca - gdy Twoja sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - gdy Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jak to zrobić ?

 1. Zaloguj się na swój profil PUE.
 2. Wypełnij wniosek US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe.
 3. Podpisz wniosek za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP i wyślij go do nas.

Dalsze kroki

O przesłaniu odpowiedzi w formie elektronicznej zostaniesz przez nas powiadomiony mailem lub dodatkowo SMSzapisanym na Twoim profilu PUE. Aby uzyskać dostęp do dokumentu elektornicznego, zaloguj się na swoim profilu i podpisz Urzędowe Poświadczenie Doręczenia (UPD). 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wniosek US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe. Formularz dostępny jest na naszej stronie internetowej, a także w każdej naszej placówce. Wniosek taki możesz również napisać sam.
 2. Dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Unii Europejskiej).
 3. Upoważnienie - jeśli chcesz upoważnić kogoś do złożenia lub odbioru wniosku.

Jakie są terminy ?

Wniosek rozpatrujemy:

 • w miarę możliwości jak najszybciej - gdy Twoja sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do miesiąca - gdy Twoja sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - gdy Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub sam napisz do nas pismo o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub chorobowe.
 2. Podpisany wniosek lub pismo złóż w naszej placówce.
 3. Możesz zarezerwować konkretny termin wizyty w naszej placówce przez portal PUE.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wniosek US-9 - Wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na ubezpieczenia emerytalne i rentowe/chorobowe. Formularz dostępny jest na naszej stronie internetowej, a także w każdej naszej placówce. Wniosek taki możesz również napisać sam.
 2. Adres naszej placówki.

Jakie są terminy ?

Wniosek rozpatrujemy:

 • w miarę możliwości jak najszybciej - gdy Twoja sprawa nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do miesiąca - gdy Twoja sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
 • do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania - gdy Twoja sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Jak to zrobić ?

 1. Wypełnij formularz wniosku lub sam napisz do nas pismo o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub chorobowe.
 2. Podpisany wniosek lub pismo wyślij do naszej placówki.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735).