Ścieżka nawigacji

Komunikaty

Konkursy ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. na stronie internetowej Zakładu pod adresem www.zus.pl w zakładce „Konkursy ofert” zostało ogłoszone postępowanie konkursowe na prowadzenie rehabilitacji leczniczej. Materiały konkursowe, zawierające m. in. szczegółowe informacje, zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl nie później niż 31 sierpnia 2017 r.