Ścieżka nawigacji

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Seminaria z zakresu zagrożeń, które mogą być przyczyną wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  BHP

 • Obszar merytoryczny

  prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie seminariów dotyczących upowszechniania wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach zapobiegania tym zjawiskom, przeznaczonych dla pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw, w tym rejestrujących działalność po raz pierwszy, dla osób wchodzących na rynek pracy, podejmujących pracę po raz pierwszy, dla osób odbywających praktyki i staże zawodowe, dla uczestników kształcenia zawodowego i praktycznej nauki zawodu, dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą oraz dla osób przez nich zatrudnionych w następujących branżach:

  • przemysł: budowlany, morski, spożywczy, drzewny, chemiczny, metalowy, petrochemiczny i rafineryjny, farmaceutyczny, portowy, stoczniowy i rybny,
  • służba zdrowia i pomoc społeczna, laboratoria kliniczne, diagnostyczne i weterynaryjne,
  • handel hurtowy i detaliczny,
  • transport i gospodarka magazynowa,
  • gospodarka odpadami i oczyszczalnie ścieków,
  • szkolnictwo i edukacja,
  • pracownicy biurowi.

  Seminaria będą odbywały się z uwzględnieniem  stacjonarnych form kształcenia, z rozważaniem przejścia na formę zdalną w przypadku wprowadzenia restrykcji przez władze państwowe – seminaria on-line (np. webinaria).

 • Miejscowość

  Gdańsk i Słupsk

 • Termin wydarzenia

  2022.05.18 - 2022.11.30

 • Kontakt

  Safety Group J&J s. c., 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 499, Tel. (55) 273 50 85, e-mail: biuro@j-j.pl