Ścieżka nawigacji

Analizy i raporty ZUS

Zatrudniam legalnie/pracuję legalnie – wybrane dane statystyczne

Od kilku lat systematycznie rośnie liczba aktywnych płatników składek w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych. W czerwcu br. ich liczba wynosiła 2 025,8 tys., podczas gdy w grudniu 2015 r. było ich 1 890,7 tys. (co oznacza wzrost liczby aktywnych płatników składek o 7,1%). Największy wzrost obserwujemy w grupie płatników zgłaszających do ubezpieczeń od 21 do 49 ubezpieczonych. Liczba aktywnych płatników – osób fizycznych płacących za siebie i innych wzrosła w tym okresie o 1,8% (z 622,9 tys. w XII 2015 r. do 634,0 tys. w VI 2019 r.), a liczba aktywnych płatników – osób fizycznych płacących tylko za siebie – o 9,6% (z 975,8 tys. w XII 2015 r. do 1 069,4 tys. w VI 2019 r.).  

Systematycznie rośnie również liczba ubezpieczonych w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych – z 14,8 mln w XII 2015 r. do 16,0 mln w VI 2019 r. (co oznacza wzrost o 7,7%). Duży, bo 8,1% wzrost (z 10,6 mln w XII 2015 r. do 11,5 mln w VI 2019 r.) obserwujemy w przypadku pracowników oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy zlecenia – wzrost o 7,4% (z 1,0 mln w XII 2015 r. do 1,1 mln w VI 2019 r.).

Opracowanie Departamentu Statystyki i Prognoz Aktuarialnych (docx 92 kb)

dane liczbowe z tekstu przedstawione na grafice - link do pliku pdf 106kb