Ścieżka nawigacji

Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Data w formacie rrrr-mm-dd
Data "Od" musi być przed datą "Do"
Data w formacie rrrr-mm-dd

Wyniki wyszukiwania

Wydawca treści

Szkolenie okresowe BHP

Szczegóły dotyczące wydarzenia

 • Rodzaj wydarzenia

  BHP

 • Obszar merytoryczny

  Prewencja wypadkowa

 • Opis wydarzenia

  Oddział ZUS w Rzeszowie i w Jaśle zaprasza na bezpłatne:

  1. szkolenia okresowe BHP dla pracowników  

  2. seminaria z zakresu prewencji wypadkowej o tematyce:

  • Profilaktyka mająca na celu zapobieganie zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym związanym z wykonywana pracą - europejska kampania informacyjna” Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Dźwigaj z głową”
  • Stres w pracy jako przyczyna wypadków przy pracy i chorób zawodowych
  • Praca na wysokości-standardy BHP
  • Borelioza jako choroba zawodowa
  • Zagrożenia w środowisku pracy operatora wózka widłowego –przepisy o transporcie wewnątrzzakładowym
  • Postępowanie w razie wypadków i w sytuacji zagrożenia. Zasady udzielania pierwszej pomocy oraz postepowanie w razie pożaru.
  • Pierwsza praca-bezpieczne i higieniczne warunki pracy.
  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące na stanowisku pracy. Dobór środków ochrony indywidulanej
  • Hałas w środowisku pracy.
  • Zagrożenia w środowisku pracy. Bezpieczna eksploatacja maszyn i urządzeń

   
  Uczestnicy: pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, pracownicy,studenci, uczniowie szkół przygotowania zawodowego, uczniowie ostatnich klas liceów ogólnokształcących.

  Szkolenia i seminaria skierowane są do następujących sektorów gospodarki: 

  •   budownictwo,
  •   opieka zdrowotna i pomoc społeczna,
  •   transport i gospodarka magazynowa,
  •   przetwórstwo przemysłowe
  •   handel; naprawa pojazdów samochodowych
  •   leśnictwo

  Termin wydarzenia do 22.12.2022 r.

 • Miejscowość

  Rzeszów

 • Termin wydarzenia

  2022.06.09 - 2022.12.22

 • Kontakt

  SEKA S.A. Oddział w Rzeszowie ul. Partyzantów 1A, 35-242 Rzeszów tel. 17 717 65 20, e-mail: rzeszow@seka.pl