Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS jest gotowy do obsługi programu Dobry Start

Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu Dobry Start (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

– Jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia obsługi tego zadania pod względem organizacyjnym i informatycznym. Program uprawnia do jednorazowego wsparcia w wysokości 300 zł dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny – podkreśla prof. Gertruda Uścińska.

Wnioski można składać od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie drogą elektroniczną – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.

– Na platformie PUE ZUS stworzyliśmy specjalny kreator, który pomoże uniknąć błędów przy składaniu wniosków – dodaje prof. Uścińska.

Pracownicy ZUS w placówkach Zakładu pomogą w założeniu profilu na PUE i poprawnym wypełnieniu wniosku o świadczenie 300+.

– Każdy, kto tego potrzebuje, otrzyma od nas pomoc – zapewnia prezes ZUS.

Zakład wypłaci świadczenie na konto bankowe wskazane we wniosku. Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ przekażemy w formie elektronicznej.

W ramach programu Dobry Start wszyscy rodzice, bez względu na dochody, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów i akcesoriów szkolnych. Świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom, które uczą się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do ukończenia 20. roku życia, lub 24 lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie wsparcie z programu Dobry Start otrzymuje ok. 4,5 mln dzieci.