Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS rozpoczyna wysyłkę decyzji dotyczących przyznania czternastki

Każdy uprawniony emeryt i rencista otrzymał już 14 emeryturę. Świadczenie było przyznawane z urzędu – bez konieczności składania wniosku. ZUS wypłacał czternastkę od 25 sierpnia do 20 września. Pieniądze trafiły do świadczeniobiorców wraz z bieżącą emeryturą, rentą lub innym świadczeniem długoterminowym.

Świadczenie nie było przyznawane, jeśli kwota 14 emerytury wyniosłaby mniej niż 50 zł. Oznacza to, że czternastki nie otrzymały osoby, których emerytura czy renta jest wyższa niż 4188,44 zł brutto. Osoby, których świadczenie główne było zawieszone na dzień 24 sierpnia (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), również nie otrzymały 14 emerytury. Nie otrzymają jej do czasu, aż będą miały wznowioną wcześniej wstrzymaną wypłatę.

Kto miał prawo do świadczenia

Prawo do czternastki miały osoby, które na 24 sierpnia 2022 roku pobierały jedno z długoterminowych świadczeń, np. emeryturę, rentę albo świadczenie przedemerytalne. Pełną kwotę (1338,44 zł brutto) otrzymali emeryci i renciści, których świadczenie główne nie przekraczało 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali dodatkowe świadczenie pomniejszone zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Jaka jest wysokość czternastki

Pełna wysokość czternastki wyniosła1217,98 zł na rękę. Od tego świadczenia nie jest odprowadzany podatek, a jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne.