Ścieżka nawigacji

Aktualności

ZUS z Policją

- To porozumienia, z którego czerpać korzyści będą obie strony, ale przede wszystkim klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – mówiła przy okazji podpisania porozumienia o współpracy prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska.

- To jeden z najważniejszych dokumentów jaki podpisuję w ostatnim czasie – dodał komendant główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Zawarte w piątek 8 czerwca porozumienie o współpracy ma na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa obywateli – klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, podniesienie poziomu świadomości społecznej w aspekcie pojawiających się zagrożeń ze świata przestępczego, poprzez prowadzenie wspólnych akcji informacyjno-edukacyjnych. Dla potrzeb informacyjno-prewencyjnych Policji dostępne będą wszystkie sale obsługi klientów ZUS. Zakład będzie współdziałał z Policją w zakresie opracowywania specjalnych poradników dotyczących codziennego bezpieczeństwa klientów ZUS.

- Naszą największą troską są nasi klienci, bowiem naszym najważniejszym zadaniem jest sprawna obsługa klientów. Współpraca z Policją ma wzmocnić poczucie bezpieczeństwa naszych klientów. Chcemy ich wyczulić na wszelkie możliwe zagrożenia, w tym szczególnie na oszustwa – powiedziała po podpisaniu porozumienia o współpracy prof. Gertruda Uścińska.

- ZUS posiada około 25 mln klientów. Jego sale obsługi odwiedza z kolei w granicach 20 mln osób rocznie. Również co roku Zakład rozsyła ok. 65 mln listów. To jest potencjał, który należy wykorzystać zwiększając świadomość naszego społeczeństwa w zakresie różnego rodzaju zagrożeń. To szczególnie ważne w przypadku osób najstarszych, które poprzez swoją dobroć serca narażeni są na ordynarne oszustwa – stwierdził nadkom. Jarosław Szymczyk.

Porozumienie o współpracy przewiduje również policyjne szkolenia pracowników ZUS, dotyczące zagrożeń korupcyjnych.