Cały kraj uczy z ZUS

W „Lekcjach z ZUS” będą uczestniczyć szkoły z całego kraju, z terenu działania każdego z 43 oddziałów ZUS. Dotychczasowe zgłoszenia do projektu odbywały się bowiem za pośrednictwem właśnie lokalnych oddziałów ZUS. Zgłosiło się 169 szkół i 235 nauczycieli. Uczniów jest zdecydowanie więcej. Z lekcji o systemie ubezpieczeń społecznych skorzysta ponad 10,5 tys. młodych osób. Teraz czas na szkolenia dla nauczycieli, które poprowadzą rzecznicy prasowi poszczególnych oddziałów ZUS. Oczywiście listy pilotażowej nie zamykamy. Każdy chętny pedagog, czy szkoła może się jeszcze zgłosić do pilotażu drogą mailową na adres edukacja@zus.pl lub kontaktując się z lokalnym, najbliższym szkoły, rzecznikiem prasowym ZUS.