Jak dokonać wyrejestrowania płatnika składek podlegającego wpisowi do KRS

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Przez internet

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wyślij wniosek  zaprzestania wykonywania działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym na stronie https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wypełnij wniosek NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym (US).

 

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu danych z KRS i US, sami wyrejestrujemy u nas konto spółki.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA.
 2. Wyślij do nas dokumenty ZUS ZWUA i ZUS ZCNA elektronicznie:

 3. Jeżeli nie masz zarejestrowanego profilu PUE z dostępem do aplikacji ePłatnik, załatw sprawę osobiście albo listownie lub załóż profil w PUE w najbliższej naszej placówce.

 

 

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1173, z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1024).

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Osobiście

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wydrukuj wniosek zaprzestania prowadzenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz złóż go we właściwym sądzie rejestrowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wypełnij wniosek NIP-8 i złóż w urzędzie skarbowym.


 

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu danych z KRS i US, sami wyrejestrujemy u nas konto spółki.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz  ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Złóż wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA w wybranej  naszej placówce.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki nie więcej niż maksymalnie za 5 osób, możesz przekazać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną. Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób mają obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Podstawa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).

 

Rozwiń zakładkę Zwiń zakładkę Pocztą

Co przygotować ?

 1. Wypełnij i wydrukuj wniosek zaprzestania prowadzenia działalności spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wniosek dostępny jest na stronie  https://ems.ms.gov.pl/.
 2. Wyślij wniosek pocztą do właściwego sądu rejestrowego.
 3. Wypełnij wniosek NIP-8 i wyślij pocztą do urzędu skarbowego (US).

Jakie są terminy ?

Masz 7 dni od daty zaprzestania wykonywania działalności.

Jak to zrobić ?

Zaraz po otrzymaniu danych z KRS i US, sami wyrejestrujemy u nas konto spółki.

Dalsze kroki

 1. Wyrejestruj swoich pracowników oraz ich członków rodziny, w ciągu 7 dni od daty ustania obowiązku ubezpieczeń. Do wyrejestrowania pracowników wykorzystaj formularz ZUS ZWUA. Do wyrejestrowania członków rodziny wykorzystaj formularz ZUS ZCNA. Formularze dostępne są w każdej naszej placówce . Możesz też skorzystać z programu, który udostępniamy bezpłatnie, np. z programu Płatnik lub e-Płatnik  i wydrukować formularz.
 2. Wyślij do nas pocztą  wypełnione formularze ZUS ZWUA i ZUS ZCNA.

Ważne! Jeśli rozliczasz składki nie więcej niż maksymalnie za 5 osób, możesz przekazać dokumenty w formie papierowej, według ustalonego wzoru albo w formie wydruku z oprogramowania, które udostępniamy bezpłatnie.

Jeśli rozliczasz składki za więcej niż 5 osób, dokumenty musisz przesyłać drogą elektroniczną. Płatnicy składek rozliczający składki za więcej niż 5 osób mają obowiązek przekazywać dokumenty ubezpieczeniowe poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego.

Podstwa prawna usługi

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112),

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika składek, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, raportów informacyjnych, oświadczeń o zamiarze przekazania raportów informacyjnych, informacji o zawartych umowach o dzieło oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2366).